Organizacijske enote

Kontakt za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid 19: 

Urad predsednika
01/366 44 00

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana 


Urad predsednika
Vodja urada: Olivera Cilar
Tavčarjeva 9, Ljubljana 

Kontakt:
tel.: 01/366 44 00
faks: 01/366 45 18
E-pošta:  

Uradnih ur za stranke ni.

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19

Oddelek za gospodarsko sodstvo
01/366 47 24

Pražakova ulica 4, Ljubljana 

Sodni register
01/366 46 56
srg.ozlj@sodisce.si
Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana


Oddelek za gospodarsko sodstvo
Vodja: mag. Sonja Ilovar Gradišar, okrožna sodnica
Pražakova ulica 4, Ljubljana
E-pošta:
Oddelek za gospodarsko sodstvo - predstavitev

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, petek od 9. do 12. ure
sreda tudi od 14. do 16.30 ure


Plačilo sodne takse

lahko opravite na blagajni Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9,  ali plačate na račun sodnih taks, št. računa: 01100-8450084126, sklic 99, taksa za potrdilo

Potrdilo, da podjetje/fizična oseba ni v stečaju, likvidaciji ali postopku prisilne poravnave lahko dobite, če prošnjo/dopis in potrdilo o plačilu takse pošljete:

  • po faksu na številko (01) 230 89 70;
  • na elektronski naslov ;
  • se zglasite v stečajni pisarni Okrožnega sodišča v Ljubljani, Pražakova 4, Ljubljana.


Sodni register

Vodja: Marjeta Lasan
Tavčarjeva 9, Ljubljana
E-pošta:  

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, petek od 9. do 12. ure
ponedeljek in sreda tudi od 14. do 16. ure

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi s sodnim registrom od 9. do 12. ure.

Sodni register - predstavitev

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19: 

01/ 366 47 80

Pražakova ulica 4, Ljubljana 


Stečajni oddelek
Vodja oddelka: Mateja Dobovšek, okrožna sodnica svetnica
Stečajna pisarna oddelka posluje na Pražakovi 4, Ljubljana
Tel.: (01) 366 4780
Fax.: (01) 230 89 70
E-pošta:

Plačilo sodne takse

lahko opravite na blagajni Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9,  ali plačate na račun sodnih taks, št. računa: 01100-8450084126, sklic 99, taksa za potrdilo

Potrdilo, da podjetje/fizična oseba ni v stečaju, likvidaciji ali postopku prisilne poravnave lahko dobite, če prošnjo/dopis in potrdilo o plačilu takse pošljete:

  •  po faksu na številko (01) 230 89 70;
  • na elektronski naslov ;
  • se zglasite v stečajni pisarni Okrožnega sodišča v Ljubljani, Pražakova 4, Ljubljana.

Obvestilo za stranke

Uradne ure:
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure
sreda tudi od 14. do 16.30 ure

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19:  

Pravdni oddelek (P zadeve)
 01/366 46 21

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana 

Mednarodne overitve (I R, II R, Pom-i, Pl, Pom)
01/366 45 11 in 01/366 44 50


Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana 


Pravdni oddelek
Vodja oddelka: Aleksander Šmid, okrožni sodnik
Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.: (01) 366 44 44
E-pošta:
Oddelek za civilno sodstvo (pravdni oddelek)

Uradne ure:
ponedeljek od 9. do 12. ure
sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
petek od 9. do 12. ure 

Mednarodne overitve
brošura v postopkih mednarodnih overitev
informacije Komisije in držav članic v zvezi z vsebino uredbe (člen 21): skupno besedilo
informacije o uporabi Uredbe (EU) 2016/119 

Obrazci

predlog za overitev - dvojezični
predlog za overitev - dvojezični
Pripominjamo, da se na mednarodno overitev čaka do naslednjega uradnega dne.

Postopki priznanj tujih sodnih odločb
V nepravdnem postopku priznavanja tujih sodnih odločb, razglasitve izvršljivosti tujih sodnih odločb, razglasitve izvršljivosti domačih arbitražnih odločb je potrebno vložiti predlog za priznanje v dveh izvodih, poleg pa je potrebno priložiti original tujo sodno odločbo, oz. odločbo organa, ki se enači s sodno odločbo, prevedeno v slovenski jezik za sodišče in eno fotokopijo tuje sodne odločbe za nasprotno stranko. Za postopek priznanja tuje sodne odločbe je potrebno plačati sodno takso po Zakonu o sodnih taksah po tar. št. 30011 ZST-1 v znesku 16,00 EUR, za postopek razglasitve izvršljivosti domačih arbitražnih odločb je potrebno plačati sodno takso po tar. št. 9111 v znesku 35,00 EUR.

Če se predlagatelj nahaja v tujini mora ta imenovati pooblaščenca za vročanje sodnih pisanj v Republiki Sloveniji v skladu z 146. členom Zakona o pravdnem postopku, ki se smiselno uporablja na podlagi 37. člena Zakona o nepravdnem postopku ter v zvezi z 111. členom Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Pri vložitvi predloga je potrebno paziti na državo izvora tuje sodne odločbe, saj je pri tem potrebno poleg ZMZPP upoštevati še Uredbe ES ter Haaške konvencije po katerih je potrebno poleg tuje sodne odločbe sodišču predložiti tudi predpisane obrazce.

Hkrati je potrebno paziti na 14. člen Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu, ki določa, da mora biti tuja sodna odločba mednarodno overjena v državi izvora listine, če ta nima sklenjenega dvostranskega sporazuma z Republiko Slovenijo ter v primeru, da je listina izdana v državi članici EU in je na podlagi predpisanih uredb opravičena legalizacije. 

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19: 

II K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
III K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
IV K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
VI Kr vpisnik tel. št. 01/366-45-30
V K vpisnik tel. št. 01/366-45-30
VI K vpisnik tel. št. 01/366-45-32
VII K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
VIII K vpisnik tel. št. 01/366-45-36
X K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
Ks vpisnik tel. št. 01/366-45-33
I Kmp/I Km vpisnik tel. št. 01/366-45-33


Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana 


Kazenski oddelek
Vodja: Maja Povhe, okrožna sodnica
Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.: (01) 366 44 44
E-pošta:
Predstavitev Kazenskega oddelka

Uradne ure:
ponedeljek od 9. do 12. ure
sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
petek od 9. do 12. ure

 

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19: 

01/366 45 13
preiskava.ozlj@sodisce.si
Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana 


Vodja: Gregor Žika Ševo, okrožni sodnik
Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.: (01) 366 44 44
E-pošta:
Predstavitev preiskovalnega oddelka

Uradne ure:
ponedeljek od 9. do 12. ure
sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
petek od 9. do 12. ure

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19: 

II K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
III K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
IV K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
VI Kr vpisnik tel. št. 01/366-45-30
V K vpisnik tel. št. 01/366-45-30
VI K vpisnik tel. št. 01/366-45-32
VII K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
VIII K vpisnik tel. št. 01/366-45-36
X K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
Ks vpisnik tel. št. 01/366-45-33
I Kmp/I Km vpisnik tel. št. 01/366-45-33


Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana 


Specializirani oddelek
Vodja: dr. Ciril Keršmanc, okrožni sodnik
Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.: (01) 366 44 44
E-pošta:  
Seznam kaznivih dejanj - Specializirani oddelek (2021-06-02).pdf

Uradne ure:
ponedeljek od 9. do 12. ure
sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
petek od 9. do 12. ure

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19: 

01/200 59 29 in 01/200 59 34
druzinsko.ozlj@sodisce.si
Slovenska cesta 41, Ljubljana 


Oddelek za družinsko sodstvo
Vodja: mag. Tadeja Oštir, okrožna sodnica
Tavčarjeva 9, Ljubljana 

Oddelek posluje na Slovenski 41, Ljubljana
Tel.: (01) 200 59 00
E-pošta:  

Oddelek za družinsko sodstvo
Informacije o družinskih postopkih  

Uradne ure:
ponedeljek od 9. do 12. ure
sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
petek od 9. do 12. ure

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19: 

01/300 18 97 ali 041 740 681

Miklošičeva ulica 28, Ljubljana 


Služba za alternativno reševanje sporov
Vodja službe: mag. Barbara Levstik Šega
Tavčarjeva 9, Ljubljana 

Služba posluje na Miklošičevi 28, Ljubljana
Tel.: (01) 300 18 97 ali 070 819 244
Fax: (01) 300 18 81
E-pošta:  

Predstavitev je v rubriki mediacija.
Uradnih ur za stranke ni.

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19: 

01/230 86 70

Dunajska cesta 22, Ljubljana 


Služba za brezplačno pravno pomoč
Vodja: Alenka Košir, pravosodna svetnica
Dunajska 22, Ljubljana 

Služba posluje na Dunajski 22, Ljubljana
Tel.: (01) 366 44 44
Fax: (01) 366 45 18
E-pošta:  

Uradne ure:
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure
sreda od 14. do 16.30 ure 

Navodilo:
Seznam obveznih prilog
Obvestilo strankam 

Obrazci:
Prošnja za dodelitev BPP
Napotnica

Vodja službe za informatiko:
Mihela Mohorič, okrožna sodnica svetnica
Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.: (01) 366 4444
 

Pisarna za informacijsko podporo
Vodja pisarne: Matjaž Potočnik
Pražakova 4, Ljubljana
E-pošta: informatika.ozlj@sodisce.si

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19: 

030 714 306

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana 


Služba za podporo oškodovancem
Vodja: Katja Škerget, Višja pravosodna svetovalka (PDI) - strokovna sodelavka

Tavčarjeva 9, Ljubljana

Služba posluje na Miklošičevi 28, Ljubljana
Tel.: (01) 300 18 50
E-pošta   

Uradne ure:
vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

Vodja: Beti Potparić
Tavčarjeva 9, Ljubljana 

Kontakt:
tel.: (01) 366 44 00
faks: (01) 366 45 18
E-pošta:

Vodja: Tatjana Nadu Zgonc
Tavčarjeva 9, Ljubljana 

Služba posluje na Miklošičevi 1, Ljubljana
Tel.: (01) 366 44 44
E-pošta:  

Javni razpisi in natečaji so objavljeni na spletni strani pod rubriko: ZAPOSLENI - javni razpisi in natečaji oz. zaključeni postopki. 

Uradnih ur za stranke ni.

Vodja: Melita Flajs
Miklošičeva 1, Ljubljana
E-pošta:  

Služba posluje na Miklošičevi 1, Ljubljana 

Uradnih ur za stranke ni.


Številke TRR sodišč

Transakcijski račun Okrožnega sodišča v Ljubljani: SI56 0110 0637 0421 877
Koda namena plačila: GOVT

Transakcijski račun sodišča - sodne takse za pravne in fizične osebe ter zasebnike (razen s. takse v postopkih o prekršku): SI56 0110 0845 0084 126
Koda namena plačila: GOVT

Transakcijski račun - denarne kazni in redovne denarne kazni: SI56 0110 0845 0001 094
Koda namena plačila: GOVT

Transakcijski račun – stroški kazenskega postopka premoženjske koristi: SI56 0110 0845 0001 191
Koda namena plačila: GOVT

Transakcijski račun za redne depozite – predujmi in varščine za izvršitelje: SI56 0110 0695 0421 834
Koda namena plačila: ADVA

Transakcijski račun za redne pologe – kupnine v izvršilnih postopkih ter varščine v izvršilnih in kazenskih postopkih: SI56 0110 0696 0421 855
Koda namena plačila: GDSV

Primer izpolnjevanja obrazca UPN za plačilo sodne takse:
Koda namena plačila: GOVT
Namen plačila: sodna taksa, opr.št. zadeve
SWIFT/BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN prejemnika: SI56 0110 0845 0084 126
Referenca: SI00  (sklic po navodilu iz plačilnega naloga za plačilo sodnih taks)
Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Plačila sodnih taks na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:
Banka: Banka Slovenije
Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
Naziv računa: Okrožno sodišče v Ljubljani, Sodne takse, prav. in fiz. o.
IBAN: SI56 0110 0845 0084 126

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo covid-19: 
01/366 45 17
Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana 


Sprejemna pisarna
Vodja: Mateja Mercina
Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.: (01) 366 45 16 in (01) 366 45 17
E-pošta:  

Uradne ure:
ponedeljek do četrtek od 8. do 16. ure
petek od 8. do 15. ure

Vodja: Dušan Finc
Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.: (01) 366 44 00

Uradnih ur za stranke ni.

Vodja: Kristina Klarič
Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.: (01) 366 44 44 in (01) 366 44 07
E-pošta:  

Uradnih ur za stranke ni.

Vodja: mag. Tadeja Koprivec
Tavčarjeva 9, Ljubljana
Tel.: (01) 366 4444