pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 08:30:00 pravdne Dušana Bajc soba 9 tega sodišča I P 949/2020 plačila uporabnine 108.000,00 EUR s pp Aure Marušič Marko Krajnc
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 09:00:00 pravdne Ksenija Zeilhofer Orehek soba 5 tega sodišča I P 68/2023 ugotovitve lastninske pravice, pcto. 29.000,00 EUR Nijaz Šekić Namka Karupović
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 09:00:00 pravdne Božena Novak soba 352 tega sodišča II P 749/2020 ugotovitve skupnega premoženja, vresnost spora: premičnine pcto. 50.000,00 EUR, nepremičnine pcto. 500.000,00 EUR Jurij Vončina Janja Vončina
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 09:00:00 pravdne Jelka Podgoršek soba 316 tega sodišča II P 629/2021 64,829.57 EUR Addiko Bank d.d. LEONARDO ROK LAMPRET
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 09:30:00 pravdne Dušana Bajc soba 9 tega sodišča I P 779/2020 ničnosti pogodbe (pcto. 115.125,00 EUR spp) Jožef Pintarič Addiko Bank d.d.
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 09:30:00 pravdne Franc Krepfl soba 355 tega sodišča II P 2063/2018 ničnosti kreditne pogodbe, plačila zneska 13.661,49 EUR in neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega Z.K.stanja (VSP 80.875,95 EUR) oz. podred. zaradi razveze kreditne pogodbe in plač. 13.661,49 EUR ter izstavitve zeml Marko Cimperman, Maja Umek UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 10:00:00 pravdne Jelka Podgoršek soba 316 tega sodišča III P 656/2021 plačila odškodnine pcto 300.000,00 eur Kristjan Baloh ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 10:30:00 pravdne Dušana Bajc soba 10:30 tega sodišča II P 368/2021 na določitev deležev na skupnem premoženju, razdelitev in vračilo darila pcto 50000,00 eur Marija Resnik Stanislav Resnik
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 10:30:00 pravdne Božena Novak soba 352 tega sodišča I P 177/2021 395,880.07 EUR NLB d.d. IZTOK CENC
Okrožno sodišče v Ljubljani 11.12.2023ob 11:00:00 pravdne Dušana Bajc soba 9 tega sodišča III P 775/2020 plačila 21.321,34 eur Daniela Kralj Zavarovalnica Sava, d.d., PE Ljubljana
    Naenkrat izpiši