kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Okrožno sodišče v Ljubljani 04.12.2023 Su KS 316/2023 Svetovalec v pravosodju na okrajnem sodišču, OE Okrajno sodišče v Kamniku
Okrožno sodišče v Ljubljani 06.12.2023 Su KS 318/2023 Pravosodni sodelavec za preiskovalno kazenske zadeve - vodja vpisnika na Kazenskem oddelku
Okrožno sodišče v Ljubljani 08.12.2023 Su KS 317/2023 Višji svetovalec v pravosodju v Finančno-računovodski službi