Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

informacije

prošnje za snemanje glavnih obravnavPrijavo oz. prošnjo za snemanje v zadevi, ki poteka pred sodiščem, lahko vloži le akreditiran predstavnik medija.

Sodniki, ki vodijo postopke, snemanje dopustijo v obsegu, ki je potreben za pravilno obveščanje javnosti in na način, ki najmanj ovira potek postopka. Snemanje ali fotografiranje lahko poteka s prostora, ki ga za to določi sodnik, ki vodi postopek. Predstavniki medijev morajo pri svojem delu upoštevati navodila sodnikov ter spoštovati osebnostne in druge pravice strank in drugih udeležencev v postopkih.

Kazenske zadeve

Če gre za zaprosilo za snemanje/fotografiranje v kazenski zadevi, o tem odloča predsednik sodišča, pred katerim teče sodni postopek. Prijavo za snemanje ali fotografiranje neposredno pred pričetkom naroka in ob ustni razglasitvi odločitve ter prošnjo za snemanje celotne glavne obravnave je potrebno oddati v poslovnem času sodišča najmanj dva delovna dneva pred razpisanim narokom. Prošnje za obravnave, ki so razpisane v ponedeljek, je potrebno oddati v petek do 11. ure, za obravnave, ki so razpisane ob torkih, pa v petek do 16. ure.

Civilne zadeve

V vseh ostalih zadevah (npr. pravdnih, gospodarskih…) dovoljenje predsednika sodišča za snemanje/fotografiranje na narokih ni potrebno. Zaradi prostorskih in tehničnih omejitev pa je tudi v teh zadevah zaželena predhodna prijava zainteresiranih medijev dva delovna dneva pred glavno obravnavo.

Pri prošnjah za snemanje celotne glavne obravnave je tudi v civilnih zadevah potrebna vložitev prošnje, o kateri odloča predsednik sodišča. Prošnjo je potrebno vložiti dva delovna dneva pred začetkom naroka preko spodnjega obrazca.

V primeru ravnanj, ki so v nasprotju s pravili, določenimi v izdanih dovoljenjih za snemanje, pogojih za akreditacijo, splošnimi pravili Sodnega reda, Hišnim redom ali drugo zakonodajo, bo Vrhovno sodišče ravnalo skladno s 7. točko dokumenta Pogoji za pridobitev in odvzem akreditacije novinarjev za poročanje z glavnih obravnav na sodiščih.

Oddaj prošnjo za pridobitev akreditacijske številke
OPOZORILO: Če je bila vaša prošnja uspešno poslana, boste v nekaj minutah na e-naslov, ki ste ga navedli v prošnji, prejeli potrdilo. Za vsa vprašanja se lahko obrnete na Službo za odnose z javnostmi, tel: 01 366 42 71