glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Trebnjem 03.04.2023ob 00:00:00 kazenske / / / na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Ajdovščini 03.04.2023ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih obravnav / / /
Okrajno sodišče v Ormožu 03.04.2023ob 00:00:00 kazenske Ni kazenskih obravnav. / / Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. /
Okrajno sodišče v Sevnici 03.04.2023ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrožno sodišče v Ljubljani 03.04.2023ob 08:30:00 pravdne Dušana Bajc soba 6 tega sodišča II P 592/2021 spregleda pravne osebnosti in plačila 111.476,02 eur s pp prvi tožnici in plačila 109.381,33 eur s pp drugi tožnici Jožica Sodja, Tanja Puhar Daniel Lamovšek, Uroš Ivanović
Okrajno sodišče v Ljubljani 03.04.2023ob 08:30:00 pravdne Ana Pegan soba št. 19 tega sodišča II P 936/2021 plačila 11.754,70 EUR s pp Anton Šarec REPUBLIKA SLOVENIJA
Okrajno sodišče v Kočevju 03.04.2023ob 08:30:00 pravdne Ines Skebe soba 3 tega sodišča P 43/2022 17,558.20 EUR ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. DOMEN OFAK
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 03.04.2023ob 08:30:00 del. - soc. Jure Turk soba 3/I.nad.tega sodišča I Pd 500/2022 redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga ter izplačila razlike v plači, nadur, dodatkov in dnevnic (pcto. 2.249,21 EUR s pp) Simona Simoni FINES proizvodnja in prodaja kovinske opreme d.o.o.
Okrajno sodišče v Lendavi 03.04.2023ob 08:30:00 nepravdne Vladimira Pučko soba 18 tega sodišča D 46/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Zadravec Terezija
Okrajno sodišče v Novi Gorici 03.04.2023ob 08:30:00 nepravdne Jadranka Arčon Jurman soba 104/I. tega sodišča D 688/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Vuk Boris
    Naenkrat izpiši