glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Ormožu 28.09.2022ob 00:00:00 kazenske Ni kazenskih obravnav / / Na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Tolminu 28.09.2022ob 00:00:00 kazenske ni kazenskih obravnav / / na ta dan ni razpisanih kazenskih obravnav /
Okrajno sodišče v Ajdovščini 28.09.2022ob 00:00:00 kazenske / na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav / / /
Upravno sodišče 28.09.2022ob 08:30:00 razporedi mag. Jonika Marflak Trontelj Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, razpravna dvorana št. 336 I U 1346/2020 zaradi določitve radijskih frekvenc Radio Pro 1 d.o.o. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Okrožno sodišče v Ljubljani 28.09.2022ob 08:30:00 pravdne Dušana Bajc soba 6 tega sodišča III P 1646/2019 30.000,00 eur Nigora Jakša Sebastijan Jakša
Okrožno sodišče v Ljubljani 28.09.2022ob 08:30:00 gospodarske Sonja Ilovar Gradišar razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana V Pg 1678/2021 izstopa družbenikov, pcto. 335.769,30 EUR s pp Andrej Zakrajšek, Drago Zakrajšek PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o.
Okrožno sodišče v Kranju 28.09.2022ob 08:30:00 gospodarske Jasna Levc Uršič soba št. 1/pritličje tega sodišča I Pg 184/2021 plačila 3.695,87 EUR s pp PRECISIUM d.o.o. MARKO PRIMOŽIČ S.P., IZDELKI IZ PLEKSI STEKLA
Okrajno sodišče v Ormožu 28.09.2022ob 08:30:00 nepravdne Smiljan Drevenšek soba 7 - pritličje tega sodišča N 2/2020 delitve solastnega premoženja (sp. vr. 31.458,33 EUR) Gregor Podgorelec, Milica Podgorelec Filip Podgorelec, Mojca Kosi
Okrajno sodišče v Murski Soboti 28.09.2022ob 08:30:00 nepravdne Stanislav Žižek soba 7 tega sodišča D 500/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Banfi Marija
Okrožno sodišče v Kranju 28.09.2022ob 08:30:00 pravdne Meta Pristavec soba 113, 1. nadstropje tega sodišča I P 77/2022 UGOTOVITEV NIČNOSTI IZJAVE, UGOTOVITEV DEDNE PRAVICE, UGOTOVITEV SKUPNEGA PREMOŽENJA IN VRNITEV STVARI V POSEST (PCT. 100.000,00 EUR) PAVEL ČATER IGOR ČATER, Pavel Čater, Branko Čater
    Naenkrat izpiši