Kontaktne informacije

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

  • Tavčarjeva 9
  • 1000 Ljubljana
  • tel.: (01) 366 44 44
  • faks: (01) 366 43 07
  • e-pošta:

Številke TRR sodišč

TRR za plačilo sodnih taks za VSRS: 01100 - 8450092565
Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5022789000
Davčna številka: 79182119