kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Vrhovno sodišče 02.12.2022 Su KS 226/2022 Sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju
Vrhovno sodišče 02.12.2022 Su KS 230/2022 Prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Celju