kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Vrhovno sodišče 24.06.2022 Su KS 150/2022 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Novi Gorici
Vrhovno sodišče 24.06.2022 Su KS 149/2022 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Celju