kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Vrhovno sodišče 04.04.2024 Su KS 112/2024 PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) - II (strokovni sodelavec VS RS)
Vrhovno sodišče 05.04.2024 Su KS 114/2024 Sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kopru
Vrhovno sodišče 05.04.2024 Su KS 111/2024 6 sodniških mest višjih sodnikov na Upravnem sodišču
Vrhovno sodišče 12.04.2024 Su KS 117/2024 Sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru
Vrhovno sodišče 12.04.2024 Su KS 118/2024 Sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici