Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

RSS

Sodišče.si - Vse obravnave

RSS povezava
 • 09.06.2023 D 150/2023 - Natalija Drev Mijošek - soba 3/I tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Juvančič Štefan -
 • 09.06.2023 D 149/2023 - Natalija Drev Mijošek - soba 3/I tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Zagode Stanislav -
 • 09.06.2023 III Ps 738/2022 - Katarina Cvelbar - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - plačila prispevkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - Rami El Rayyes - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
 • 09.06.2023 D 147/2023 - Natalija Drev Mijošek - soba 3/I tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Baloh Viktor -
 • 09.06.2023 III P 228/2022 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila odškodnine 92.733,99 EUR - Peter Gašperšič - GENERALI d.d.

Sodišče.si - Pravdne obravnave

RSS povezava
 • 09.06.2023 III P 228/2022 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila odškodnine 92.733,99 EUR - Peter Gašperšič - GENERALI d.d.
 • 09.06.2023 I P 163/2022 - Tanja Bizjak - soba 1/pritličje tega sodišča - ugotovitve, da toženec nima dedne pravice po pok. Cirilu Logondru (pcto. 40.000,00 EUR s pp) - Martina Ajdovec - DEDIČI PO POKOJNEM Igorju Logonderju
 • 09.06.2023 II P 1653/2020 - Sabina Lavrič - soba 22 tega sodišča - PLAČILA ODŠKODNINE 5.000,00 EUR - Karmen Omejc - Igor Ždravac
 • 09.06.2023 II P 25/2021 - Tanja Potočnik - soba 8/Prit. tega sodišča - plačila 11.944,42 EUR - ŽONTA, d.o.o. - SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ
 • 09.06.2023 P 33/2022 - Gorazd Tivadar - soba 105 tega sodišča - izdaje zemljiškoknjižnega dovolila - Marija Šipoš - Zoran Vebarič, Igor Vebarič

Sodišče.si - Nepravdne obravnave

RSS povezava
 • 09.06.2023 D 150/2023 - Natalija Drev Mijošek - soba 3/I tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Juvančič Štefan -
 • 09.06.2023 D 149/2023 - Natalija Drev Mijošek - soba 3/I tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Zagode Stanislav -
 • 09.06.2023 D 147/2023 - Natalija Drev Mijošek - soba 3/I tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Baloh Viktor -
 • 09.06.2023 D 143/2023 - Natalija Drev Mijošek - soba 3/I tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Polak Pavla -
 • 09.06.2023 D 305/2022 - Irena Mali - Spodnji Plavž 6b, Jesenice, soba 1 - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Avdić Hilmo -

Sodišče.si - Gospodarske obravnave

RSS povezava
 • 09.06.2023 I Pg 104/2022 - Alenka Gregorčič - soba 118 tega sodišča - plačila 1.060,00 EUR s pripadki - VIRIDE KRAJINSKA ARHITEKTURA URŠKA IVANOVIČ S.P. - NARAYAN, proizvodnja in veletrgovina, d.o.o.
 • 09.06.2023 I Pg 22/2023 - Samanta Nusdorfer - soba št. 132 tega sodišča - plačila 5.213,59 EUR s pp - ČIS-TEAM čiščenje, inženiring, storitve d.o.o. - UNIGLOBAL, storitve d.o.o.
 • 09.06.2023 I Pg 279/2022 - Maruša Stroligo Petelin - soba št. 014/klet tega sodišča - izdaje naloga za izpraznitev poslovnih prostorov (pcto: 7.003,80 EUR s pp) - VOJE d.o.o. - OVEN 2 d.o.o.
 • 09.06.2023 II Pg 135/2022 - Andreja Pintarič - soba št. 21 tega sodišča - plačila 10.200,01 EUR s pp - ARHIDEA podjetje za projektiranje, proizvodnjo in trgovino d.o.o. - POHIŠTVO IL AMBIENTI d.o.o.
 • 09.06.2023 I Pg 4/2023 - Alenka Gregorčič - soba 118 tega sodišča - plačila 4.602,18 EUR s pripadki - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZAMA d.o.o.

Sodišče.si - Kazenske obravnave

RSS povezava
 • 09.06.2023 III K 61407/2022 - Marko Beovič - Razpravna dvorana št. 6 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1 člen 122, od. 1 - Gale Tilen Tone
 • 09.06.2023 V K 3427/2016 - Maja Povhe - Razpravna dvorana št. 36 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 228, od. 1 - Dimitrijević Slobodan
 • 09.06.2023 II K 64753/2021 - Ana Pečnik - Razpravna dvorana št. 1.8 - GO KZ-1 člen 160, od. 1 - Zupanič Olga
 • 09.06.2023 I K 33682/2020 - Jana Škerbinek - Razpravna dvorana št. 109/I - RAZPIS OBRAVNAVE KZ-1 člen 332, od. 1, tč. 1, 332, od. 4 v zvezi z od. 2 - Hudobivnik Štefan
 • 09.06.2023 II Kr 58106/2021 - Nika Brumen - Razpravna dvorana št. 115 - KZ-1 člen 309, od. 1 - Krajnc Albert