RSS

Sodišče.si - Vse obravnave

RSS povezava
 • 20.05.2022 V P 184/2019 - Alica Sekolec - soba 5 tega sodišča - 7,289.36 EUR - UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA - DARKO NOVAK
 • 20.05.2022 I K 57804/2021 - Ana Pečnik - Razpravna dvorana št. RD 1.4 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1C člen 192, od. 1 KZ-1C člen 192, od. 1 - Sahiti Ismailj
 • 20.05.2022 P 64/2017 - Manica Kodrič - soba 14 tega sodišča - plačila 11.139,99 EUR s pp - Branislav Maksimović, Brankica Maksimović, Božič Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o. - MAXCOMERC d.o.o. - v stečaju
 • 20.05.2022 I Pd 175/2022 - Marjetka Urbančič - soba 3/III. nad. tega sodišča - ugotovitve obstoja DR - Tadeja Magdič - PRO PLUS d.o.o.
 • 20.05.2022 Pd 13/2020 - Biserka Ozmec - soba 19/I tega sodišča - plačila plač, regresa za LD, povračila strokov prevoza na delo in odpravnine - 4.455,80 EUR s pp - Tomislav ZAGOREC - KOWIS GROUP, mehanska obdelava kovin, storitve in trgovina, d.o.o.

Sodišče.si - Pravdne obravnave

RSS povezava
 • 20.05.2022 V P 184/2019 - Alica Sekolec - soba 5 tega sodišča - 7,289.36 EUR - UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA - DARKO NOVAK
 • 20.05.2022 P 64/2017 - Manica Kodrič - soba 14 tega sodišča - plačila 11.139,99 EUR s pp - Branislav Maksimović, Brankica Maksimović, Božič Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o. - MAXCOMERC d.o.o. - v stečaju
 • 20.05.2022 P 28/2021 - Eva Vihar Kranjec - soba 4/I tega sodišča - 2.271,30 EUR - A1 Slovenija, d. d. - Liljana Juhart Mastikosa
 • 20.05.2022 II P 755/2020 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - UGOTOVITVE OBSEGA PREMOŽENJA, pcto. 20.670,00 EUR - Ljubiša Rinčić - Nada Sabolić, Božidar Rinčić
 • 20.05.2022 P 37/2020 - Franc Lesnik - soba 10/I tega sodišča - prenehanja vznemirjanja lastninske pravice (pcto 5.000,00 EUR) - Terezija Brodnik - Boštjan Blagotinšek, Branka Blagotinšek

Sodišče.si - Nepravdne obravnave

RSS povezava
 • 20.05.2022 D 70/2022 - Almir Kurspahić - soba 007 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Šepetavc Marija -
 • 20.05.2022 III D 2548/2021 - Nadja Podobnik Oblak - soba 107 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Pipan Alojzij -
 • 20.05.2022 D 90/2022 - Almir Kurspahić - soba 007 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Staroveški Vladimir -
 • 20.05.2022 I D 1643/2021 - Nadja Podobnik Oblak - soba 114 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Colnar Alfonz -
 • 20.05.2022 D 86/2022 - Almir Kurspahić - soba 007 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Lončariček Terezija -

Sodišče.si - Gospodarske obravnave

RSS povezava
 • 20.05.2022 III Pg 2367/2019 - Urška Kusič - razpravna dvorana št. 6, Ljubljana - 9,998.33 EUR - ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. - KITI TRANSPORT D.O.O.
 • 20.05.2022 X Pg 1660/2021 - Katarina Vodopivec - razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana - 3.145,21 eur - TERNIS, poslovne in finančne rešitve, d.o.o. - SEM DOM, gradbeništvo, d.o.o.
 • 20.05.2022 II Pg 414/2020 - Katarina Vodopivec - razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana - 2,309.82 EUR - VALINA UPRAVLJANJE, družba za upravljanje, d.o.o. - M.A.J.CO. Podjetje za trgovino, gradbeništvo in gostinstvo d.o.o., Ljubljana
 • 20.05.2022 VII Pg 187/2022 - Dida Volk - razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 - plačila 12.972,18 EUR s pp - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - ISTENIČ proizvodnja vin in prodaja d.o.o.
 • 20.05.2022 I Pg 1498/2021 - Dida Volk - razpravna dvorana št. 5, Ljubljana, Pražakova 4 - 31,032.95 EUR - KIP DVA, trgovina, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o. - TINKORA storitveno podjetje d.o.o.

Sodišče.si - Kazenske obravnave

RSS povezava
 • 20.05.2022 I K 57804/2021 - Ana Pečnik - Razpravna dvorana št. RD 1.4 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1C člen 192, od. 1 KZ-1C člen 192, od. 1 - Sahiti Ismailj
 • 20.05.2022 VI K 12347/2020 - Maja Šuštar - Razpravna dvorana št. 3 - glavna obravnava KZ-1C člen 135, od. 2 v zvezi z od. 1 in druga - Polutnik Andrej
 • 20.05.2022 II Kr 43348/2019 - Lidia Kralj - Razpravna dvorana št. 3/I - KZ-1 člen 211, od. 5 v zvezi z od. 1 - Edin Džambić
 • 20.05.2022 III K 72211/2021 - Jerca Oblak - Razpravna dvorana št. 5 - predobravnavni narok KZ-1 člen 209, od. 1 in druga KZ-1 člen 204, od. 1 - Sekulić Danijel, Miletić Goran
 • 20.05.2022 IIKr 13943/2019 - Natalija Drev Mijošek - Razpravna dvorana 07 - narok za preklic pogojne obsodbe - Marko Bevc