Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

RSS

Sodišče.si - Vse obravnave

RSS povezava
 • 26.04.2024 V K 52068/2023 - Jerca Oblak - Razpravna dvorana št. 7 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1 člen 209, od. 1 v zvezi s čl. 54 in druga - Sekulić Danijel
 • 26.04.2024 III P 1507/2018 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila odškodnine v višini 21.960,87 EUR - Ivan Debeljak - ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
 • 26.04.2024 I Pg 192/2023 - Špela Grilc - soba 130/I tega sodišča - plačila 6.100,00 EUR s pp - ARLIS Kovinskopredelovalna industrija d.o.o. - TRANS-MAR, prevozi in storitve d.o.o.
 • 26.04.2024 VI K 8205/2021 - Miha Šubara - Razpravna dvorana št. 35 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 205, od. 1, tč. 1 in druga KZ-1B člen 205, od. 1, tč. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 in druga KZ-1B člen 205, od. 1, tč. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 - Karanadze Beka, Nizharadze Zurab, Piranashvili Kakha
 • 26.04.2024 III P 460/2020 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila odškodnine 52.783,05 eur - Petra Trampuž Bocevska - Dušan Cvijanović

Sodišče.si - Pravdne obravnave

RSS povezava
 • 26.04.2024 III P 1507/2018 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila odškodnine v višini 21.960,87 EUR - Ivan Debeljak - ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
 • 26.04.2024 III P 460/2020 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila odškodnine 52.783,05 eur - Petra Trampuž Bocevska - Dušan Cvijanović
 • 26.04.2024 I P 24/2023 - Metka Furlan - soba 120a./I.nadstropje tega sodišča - uveljavljanja ničnosti pogodbe (pcto. 100.000,00 EUR) - Lidija Jankovec - Tjaša Kržič
 • 26.04.2024 I P 68/2023 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - ugotovitve lastninske pravice, pcto. 29.000,00 EUR - Nijaz Šekić - Namka Karupović
 • 26.04.2024 II P 609/2023 - Alica Sekolec - soba 5 tega sodišča - ZARADI VARSTVA PRED MOTENJEM POSESTI - Primož Cimerman, Samanta Cimerman, Hermina Kovačič, Spomenka Mihelj, Nika Kraljić, Martin Kraljić, Edmund Pal, Jan Stres, Vesna Novak, Andrej Mohorčič, Elvira Lokan Štrucl, Matej Štrucl, Vjekoslava Car, Igor Andrenšek, INŠTITUT ZA URBANO EKONOMIKO, DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE IN UREJANJE PROSTORA d.o.o. - EUROSPIN EKO, d.o.o., KLMN d.o.o.

Sodišče.si - Nepravdne obravnave

RSS povezava
 • 26.04.2024 V D 843/2023 - Nadja Podobnik Oblak - soba 114 tega sodišča - PO DNE 20.1.2023 UMRLI REBOLJ NADI IZ LJUBLJANE, ULICA METODA MIKUŽA 18 - Nada Rebolj
 • 26.04.2024 D 77/2023 - Irena Mali - soba 2 tega sodišča - po dne 18. 1. 2023 umrlem Ivanu BERNIKU - Ivan Bernik
 • 26.04.2024 VI D 860/2023 - Nadja Podobnik Oblak - soba 114 tega sodišča - PO DNE 11.1.2023 UMRLI ŽUNIČ ANI IZ LJUBLJANE, MUCHERJEVA ULICA 9 - Ana Žunič
 • 26.04.2024 D 712/2023 - Tanja Kordež Bromše - soba 300, (razpr. dvorana v III. nad.), na naslovu Ljubljanska cesta 1a, Celje. - po dne 25. 8. 2023 umrli KRALJIČ MARIJI, stan. Arclin 64a, Škofja vas - Marija Kraljič
 • 26.04.2024 D 203/2023 - Irena Mali - soba 2 tega sodišča - po dne 09. 06. 2023 umrlem Mirku GORJANCU - Mirko Gorjanc

Sodišče.si - Gospodarske obravnave

RSS povezava
 • 26.04.2024 I Pg 192/2023 - Špela Grilc - soba 130/I tega sodišča - plačila 6.100,00 EUR s pp - ARLIS Kovinskopredelovalna industrija d.o.o. - TRANS-MAR, prevozi in storitve d.o.o.
 • 26.04.2024 X Pg 974/2022 - Gregor Klun - razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana - 9,605.10 EUR - KOMUNALNO PODJETJE VELENJE - VALDAN d.o.o.
 • 26.04.2024 VII Pg 387/2021 - Anja Gulje - razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana - plačila 29504,00 EUR s pp - SONČNI SISTEMI d.o.o. - KLIMA - TEK d.o.o.
 • 26.04.2024 I Pg 204/2023 - Špela Grilc - soba 130/I tega sodišča - plačila 31.835,43 EUR - MOL & INA, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. - STORITVE Z LAHKO IN TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO JOŽE DRUZOVIČ S.P.
 • 26.04.2024 I Pg 34/2022 - Pavlina Čepin - soba 202 IV II NADSTROPJE tega sodišča - plačila 48.024,00 EUR s pp - BENJA AUTOTRANSPORTI d.o.o. - ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., spor se nanaša na PE Krško

Sodišče.si - Kazenske obravnave

RSS povezava
 • 26.04.2024 V K 52068/2023 - Jerca Oblak - Razpravna dvorana št. 7 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1 člen 209, od. 1 v zvezi s čl. 54 in druga - Sekulić Danijel
 • 26.04.2024 VI K 8205/2021 - Miha Šubara - Razpravna dvorana št. 35 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 205, od. 1, tč. 1 in druga KZ-1B člen 205, od. 1, tč. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 in druga KZ-1B člen 205, od. 1, tč. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 - Karanadze Beka, Nizharadze Zurab, Piranashvili Kakha
 • 26.04.2024 I K 63451/2023 - Nataša Tomazini Tonejc - Razpravna dvorana št. 120 - KZ-1 člen 186, od. 1 - Šajn Tomaž
 • 26.04.2024 I K 37838/2014 - Katarina Vidmar - Razpravna dvorana št. 5 - RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 205, od. 1, tč. 1, 205, od. 1, tč. 3 v zvezi s čl. 54 in druga - Borisova Yordanova Radostina
 • 26.04.2024 II Kr 78175/2023 - Martina Gramc - Razpravna dvorana št. 69 - RAZPIS NAROKA KZ-1 člen 204, od. 1, 204, od. 2 v zvezi s čl. 20. člen, odst. 2 KZ-1 člen 204, od. 1, 204, od. 2 v zvezi s čl. 20. člen, odst. 2 - Brajdič Dora