RSS

Sodišče.si - Vse obravnave

RSS povezava
 • 16.12.2022 V K 29405/2019 - Maja Šuštar - Razpravna dvorana št. 3 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1C člen 135, od. 1, 135, od. 2 v zvezi z od. 1 - Pehlić Denis
 • 16.12.2022 I Pg 156/2022 - Špela Grilc - soba 130/I tega sodišča - plačila 41.739,45 EUR s pp - ADR TRANSPORT PLOJ d.o.o. - ISTRABENZ PLINI d.o.o.
 • 16.12.2022 II D 3395/2021 - Nadja Podobnik Oblak - soba 114 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Klančar Vincencij -
 • 16.12.2022 III D 105/2022 - Nadja Podobnik Oblak - soba 107 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Pristov Miloš -
 • 16.12.2022 IV U 104/2021 - Vita Hribar - Upravno sodišče RS, Oddelek v Celju, Ljubljanska cesta 1a, 3000 Celje, razpravna dvorana št. 307 - zaradi odobritve pravnega posla - Atelšek Stanislav in Nataša - RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sodišče.si - Pravdne obravnave

RSS povezava
 • 16.12.2022 P 5/2021 - Mojca Švara Buda - soba 10 tega sodišča - plačila odškodnine 7.700,00 EUR - Michela Luin, Giselle Luin Zonta - Peter Devčić, ODVETNIŠKA PISARNA SIKIRICA D.O.O.
 • 16.12.2022 II P 544/2020 - Maja Primožič - soba 18 tega sodišča - neveljavnosti oporoke pcto 50.000,00 EUR - Marko Sedeu - Zina Rodman
 • 16.12.2022 V P 290/2020 - Renata Cerar - soba 22 tega sodišča - 329.84 EUR - HABIT d.o.o. - RAJKO MARKOVIĆ
 • 16.12.2022 II P 527/2020 - Živa Sila - soba 13 tega sodišča - POVRNITVE ŠKODE PCTO. 16.000,00 EUR - Ahmet Tahirović - REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, POSEBNI FINANČNI URAD
 • 16.12.2022 II P 647/2019 - Ksenija Zeilhofer Orehek - soba 352 tega sodišča - plačila 229.000,00 EUR - Lado Kastelec - MARKO PAVLOVIĆ

Sodišče.si - Nepravdne obravnave

RSS povezava
 • 16.12.2022 II D 3395/2021 - Nadja Podobnik Oblak - soba 114 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Klančar Vincencij -
 • 16.12.2022 III D 105/2022 - Nadja Podobnik Oblak - soba 107 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Pristov Miloš -
 • 16.12.2022 D 248/2022 - Janja Ipavec - soba 4/II tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: VIDMAR IVANA -
 • 16.12.2022 D 247/2022 - Patricij Bratuž - soba 6/II tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: RUSTJA FRANC -
 • 16.12.2022 II D 494/2022 - Nadja Podobnik Oblak - soba 114 tega sodišča - Zapuščinska zadeva, zapustnik: Hren Angela -

Sodišče.si - Gospodarske obravnave

RSS povezava
 • 16.12.2022 I Pg 156/2022 - Špela Grilc - soba 130/I tega sodišča - plačila 41.739,45 EUR s pp - ADR TRANSPORT PLOJ d.o.o. - ISTRABENZ PLINI d.o.o.
 • 16.12.2022 I Pg 209/2020 - Špela Grilc - soba št. 130 tega sodišča - plačila 50.000.00 EUR s pp - ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA - ZELENI PARK 2, poslovanje z nepremičninami d.o.o.
 • 16.12.2022 I Pg 19/2022 - Maruša Bartol - razpr. dvor. I/pritiličje tega sodišča - 9.634,00 EUR - NOOS inženiring d.o.o. - SKUPINA POSAVJE proizvodnja sadja in zelenjave d.o.o.
 • 16.12.2022 V Pg 581/2020 - Urška Kusič - razpravna dvorana tega sodišča št. 6, Pražakova 4, Ljubljana - plačila 835.344,00 EUR s pp - SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring - Franc Props
 • 16.12.2022 I Pg 89/2014 - Pavlina Čepin - dvorana št. 202, IV., II nadstropje tega sodišča - plačila 431.679,20 EUR s pp - SAVAPROJEKT d.d. - OBČINA KRŠKO

Sodišče.si - Kazenske obravnave

RSS povezava
 • 16.12.2022 V K 29405/2019 - Maja Šuštar - Razpravna dvorana št. 3 - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1C člen 135, od. 1, 135, od. 2 v zvezi z od. 1 - Pehlić Denis
 • 16.12.2022 I K 26276/2020 - Brigita Kovač Felc - Razpravna dvorana št. 20 - KZ-1 člen 204, od. 1, 204, od. 2 - Hođaj Vanja
 • 16.12.2022 IV K 64643/2020 - mag. Simona MERNIK - Razpravna dvorana št. 28 - PON, KZ-1 člen 205, od. 1, tč. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst. 2 in 34 - Hajr Dobra
 • 16.12.2022 II K 19558/2020 - Ana Pečnik - Razpravna dvorana št. RD 1.8 - RAZPIS OBRAVNAVE KZ-1 člen 204, od. 1 KZ-1 člen 204, od. 1 - Peev Ilinov Antonio, Traykov Mladenov Asen
 • 16.12.2022 I K 48581/2022 - Mojca Bregar - Razpravna dvorana ?t. 102/I. nadstropje tega sodi??a - GLAVNA OBRAVNAVA KZ-1E ?len 135, od. 1 in druga - Od?i? Ilija