drugi oklici

RSS Obravnave
 
Dodatno
Višje sodišče v Mariboru 12.12.2022ob 09:00:00 drugi oklici Dita Mlakar sejna soba 410 III Cp 793/2022 zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otroka v varstvo in vzgojo Recek Mirko iz Črenšovc, odvetnik Rituper Dejan iz Murske Sobote Recek Klaudija, Recek ml. Mia iz Črenšovc odvetnik Gjerek Emina iz Lendave
Okrožno sodišče v Ljubljani 12.12.2022ob 14:00:00 drugi oklici ss Ana Marija Gabriel Pražkova 4, Ljubljana St 1560/2022 Narok za zaslišanje priče Heritage Invest d.o.o. - v stečaju, Štihova ulica 013, 1000 Ljubljana Heritage Invest d.o.o. - v stečaju, Štihova ulica 013, 1000 Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani 12.12.2022ob 14:00:00 drugi oklici ss Ana Marija Gabriel Pražkova 4, Ljubljana St 1560/2022 Narok za zaslišanje priče Heritage Invest d.o.o. - v stečaju, Štihova ulica 013, 1000 Ljubljana Heritage Invest d.o.o. - v stečaju, Štihova ulica 013, 1000 Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2022ob 10:00:00 drugi oklici Irena Pahor Pražakova ulica 4, Ljubljana, razpravna dvorana št. 3, 1. nadstropje St 1780/2022 Narok za začetek stečajnega postopka nad pravno osebo Investicije MR, podjetje za gradbeništvo in investiranje, d.o.o., Špruha 019 , 1236 Trzin Investicije MR, podjetje za gradbeništvo in investiranje, d.o.o., Špruha 019 , 1236 Trzin
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2022ob 10:30:00 drugi oklici Irena Pahor Pražakova ulica 4, Ljubljana, razpravna dvorana št. 3, 1. nadstropje St 956/2022 Narok za začetek postopka osebnega stečaja Višnja Pakrac, Trinkova ulica 2, Ljubljana Višnja Pakrac, Trinkova ulica 2, Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2022ob 11:00:00 drugi oklici Irena Pahor Pražakova ulica 4, Ljubljana, razpravna dvorana št. 3, 1. nadstropje St 1202/2020 Narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Tomaž Kemperl Spodnje Stranje 034 1242 Stahovica Tomaž Kemperl Spodnje Stranje 034 1242 Stahovica
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2022ob 14:00:00 drugi oklici ss Ana Marija Gabriel Pražkova 4, Ljubljana St 1410/2022 Narok za zaslišanje priče R trženje d.o.o., Jakopičeva ulica 018, 1230 Domžale R trženje d.o.o., Jakopičeva ulica 018, 1230 Domžale
Okrožno sodišče v Ljubljani 14.12.2022ob 12:00:00 drugi oklici Majda Čebulj Pražakova 4, Ljubljana, 1. nadstropje, soba 3 St 1610/2019 narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Renato Kranjc, Stahovica Renato Kranjc, Stahovica
Okrožno sodišče v Mariboru 14.12.2022ob 13:30:00 drugi oklici Janez Zeilhofer soba št. 240 St 772/2020 narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Dolžnica: Marjana Vodušek, Hoče Dolžnica: Marjana Vodušek, Hoče