drugi oklici

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Ljubljani 04.04.2023ob 11:00:00 drugi oklici Irena Rozman Pražkova 4, Ljubljana St 1731/2022 Narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Saša Simić, Tomačevo 039 A, 1000 Ljubljana Saša Simić, Tomačevo 039 A, 1000 Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani 06.04.2023ob 09:30:00 drugi oklici Mateja Dobovšek Pražakova 4, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, razpravna dvorana št. 3 St 1865/2021 Narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Bruno Pregelj, 1290 Grosuplje Bruno Pregelj, 1290 Grosuplje
Okrožno sodišče v Ljubljani 06.04.2023ob 10:00:00 drugi oklici Irena Pahor Pražakova ulica 4, Ljubljana, razpravna dvorana št. 3, 1. nadstropje St 2301/2020 Narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Rafet Uka, Litostrojska cesta 010 1000 Ljubljana Rafet Uka, Litostrojska cesta 010 1000 Ljubljana
Okrožno sodišče v Mariboru 06.04.2023ob 10:00:00 drugi oklici Matjaž Štok soba 253 v II. nadstropju St 2067/2022 Narok za začetek stečajnega postopka Stečajni dolžnik: B-MB, d.o.o., Maribor Stečajni dolžnik: B-MB, d.o.o., Maribor