drugi oklici

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Mariboru 16.05.2022ob 09:45:00 drugi oklici Sonja Novak soba 21 tega sodišča St 1440/2021 narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti stečajni dolžnik: Klemen Žerjav stečajni dolžnik: Klemen Žerjav
Okrožno sodišče v Mariboru 16.05.2022ob 11:00:00 drugi oklici Sonja Novak soba 21 tega sodišča St 1373/2021 narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti stečajna dolžnica: Mojca Raišp Drašler stečajna dolžnica: Mojca Raišp Drašler
Okrožno sodišče v Ljubljani 17.05.2022ob 11:00:00 drugi oklici Irena Rozman Pražkova 4, Ljubljana St 1435/2020 Narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti za skrajšanje preizkusne dobe Mihael Matlievski, Jakčeva ulica 011, 1000 Ljubljana Mihael Matlievski, Jakčeva ulica 011, 1000 Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani 18.05.2022ob 10:00:00 drugi oklici Irena Pahor Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, razpravna dvorana št. 3, 1. nadstropje St 1034/2019 Narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Renata Donko, Martinova ulica 002, 1000 Ljubljana Renata Donko, Martinova ulica 002, 1000 Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani 18.05.2022ob 12:00:00 drugi oklici Majda Čebulj Pražakova ulica 4, 1000 ljubljana St 1833/2021 Narok za začetek postopka JUDITA KERSNIČ, ljubljana JUDITA KERSNIČ, ljubljana PREKLICANO
Okrožno sodišče v Mariboru 19.05.2022ob 10:00:00 drugi oklici Matjaž Štok soba 253/II. nadstropje St 205/2022 narok za začetek stečajnega postopka stečajni dolžnik: Green Well Logistics d.o.o. Maribor stečajni dolžnik: Green Well Logistics d.o.o. Maribor
Višje sodišče v Kopru 19.05.2022ob 11:30:00 drugi oklici Špela Prodan 153/I I Cp 533/2021 ugotovitev obsega in deleža na skupnem premoženju ter povrnitev vlaganj (pcto 35.000,00 EUR) Klopčič Anita 1. Furlan Matevž 2. Furlan Andrej