Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

informacije

novinarske akreditacije

Veljavna akreditacija je pogoj za prijavljanje oziroma zaprosilo za dovoljenje za snemanje in fotografiranje skladno z določbami 17. člena Sodnega reda, ter posledično za vnos fotografske in snemalne opreme v prostore sodišč. Na podlagi veljavnih akreditacij so predstavnikom medijev omogočene tudi dodatne pravice za namen ustreznega zagotavljanja javnosti sodnih postopkov in obveščanja javnosti, spremljanja dela sodišč in delo v prostorih sodišč.

Imetniki akreditacij lahko v prostore sodišč za lastne potrebe prinesejo in uporabljajo mobilne aparate in prenosne računalnike, razen če predsednik sodišča ali sodnik, ki vodi postopek, iz upravičenih razlogov odredita drugače. Imetniki akreditacij so dolžni upoštevati pravila Sodnega reda in hišnega reda sodišč, navodila sodnika, ki vodi postopek, ter spoštovati ugled in vlogo ustanove, pravice strank in drugih udeležencev, osebno integriteto sodnikov, zasebnost uporabnikov, obiskovalcev in drugih zaposlenih na sodiščih.

Dokument, sprejet na podlagi 10. člena Sodnega reda podrobneje določa pravila glede snemanja in fotografiranja, ter navaja primere kršitev, za katere so predvideni tudi ukrepi: od opozorila, odvzema pravice za konkretno zadevo ali za več zadev, do odvzema akreditacije. Ukrepi se lahko izrečejo tako posameznemu imetniku akreditacije, kot tudi upravičencu oziroma mediju, ki ga imetnik akreditacije predstavlja oziroma s katerim sodeluje.

Pogoji za pridobitev in odvzem akreditacije novinarjev za poročanje z glavnih obravnav na sodiščih

Več informacij: Služba za odnose z javnostmi pri Vrhovnem sodišču,
Če ste zaposleni v agenciji ali ste samozaposleni, izberite Samostojni novinar ali Samostojni fotoreporter ali agencija.