Javne obravnave in seje v navzočnosti strank

RSS Obravnave
 
Dodatno
Vrhovno sodišče 05.07.2022ob 10:00:00 pravdne Marko Prijatelj (predsednik), dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Mateja Končina Peternel, Marjana Lubinič in Branko Masleša (člani) Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpravna dvorana št. 222 v drugem nadstropju sodne zgradbe U 3/2022 Zavrnitev predloga za hitrejše napredovanje v višji sodniški naziv na istem sodniškem mestu mag. Mirjana Horvat Pogorelec Republika Slovenija, ki jo zastopa Sodni svet Republike Slovenije