Javne obravnave in seje v navzočnosti strank

RSS Obravnave
 
Dodatno
Vrhovno sodišče 14.04.2023ob 09:00:00 seje v navzočnosti strank Mitja Kozamernik (predsednik), Marjeta Švab Širok (poročevalka), dr. Primož Gorkič, mag. Aleksandra Hočevar Vinski in Andrej Kmecl (člani) Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpravna dvorana 30/47 v pritličju I Kp 41699/2015 KZ v zvezi s prvim odstavkom 240. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z 38. členom KZ-1 Njegoslav Miloš Milović