Organizacijske enote

Tel.: (01) 366 42 00
e-pošta:  

Predsednik sodišča: mag. Damijan Florjančič, vrhovni sodnik svetnik
Podpredsednik sodišča: dr. Miodrag Đorđević, vrhovni sodnik svetnik
Generalni sekretar sodišča: Rado Brezovar
Organizacijski sekretar: mag. Blaž Možina
Vodja urada: Nataša Breznik

Tel.: (01) 366 4271
Faks: (01) 366 4313
E-pošta: soj.vsrs@sodisce.si
Vodja: Tina Brecelj

Tel.: (01) 366 42 50
e-pošta:
Direktor: mag. Bojan Muršec 

Oddelek za produkcijo in vzdrževanje
Tel: (01) 366 47 99
Vodja: Milan Stojičević 

Oddelek za razvoj
Tel: (01) 366 42 42
Vodja: mag. Bojan Muršec

Tel.: (01) 366 42 60
e-pošta: 

oddelek vodi: dr. Miodrag Đorđević
namestnik: dr. Damjan Orož

dr. Agata Cevc

Pisarna oddelka 

Jasmina Bajec

Darka Petrovec

 

Sektor za analize in raziskave 

vodja:  mag. Blaž Možina

Pia Okorn

dr. Luka Bernard

dr. Agata Cevc

Suzana Šašek

 

Sektor za zakonodajo 

vodja:  Tina Brecelj

Jasmina Bajec

Mateja Prašnikar

Tel.: (01) 366 42 26, (01) 366 43 42
E-pošta: civilni.vsrs@sodisce.si, gospodarski.vsrs@sodisce.si 

Vodja oddelka: Franc Seljak, vrhovni sodnik 
Vodja vpisnika: Mateja Gavrič

Tel.: (01) 366 42 40
e-pošta:

Vodja oddelka: mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik svetnik
Vodja vpisnika: Anica Zupančič

Tel.: (01) 366 42 19, (01) 366 40 89
e-pošta:

Vodja oddelka: Branko Masleša, vrhovni sodnik svetnik
Vodja vpisnika: Vesna Cirar, Nataša Gorzeti

Tel.: (01) 366 42 48, (01) 366 42 49
e-pošta:

Vodja oddelka: Peter Golob, vrhovni sodnik svetnik
Vodja vpisnika: Simona Kotar
Vodja vpisnika: Bojana Juvan

Tel.: (01) 434 27 85
e-pošta:
Vodja: mag. Jaša Vrabec

Tel: (01) 366 42 67
Vodja: Anita Mejač

Tel.: (01) 366 43 66
Vodja: Andreja Žuna

Tel.: 01/ 366 42 82
e-pošta:
Strokovni vodja: mag. Marjeta Oven

Tel.: (01) 366 42 09
e-pošta:
Vodja: Marija Gaberc

Tel.: (01) 366 44 44
Vodja: Marjetka Rot

Tel.: (01) 434 27 81
e-pošta: Vodja: Maruša Gros Ahlin

e-pošta:
vodja službe: Nina Bogataj  

Služba za upravljanje projektov je bila ustanovljena kot samostojna služba pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 1. 11. 2014. Izvršuje pristojnosti na področju strateških projektov v organizaciji Vrhovnega sodišča, njene temeljne naloge pa so upravljanje posameznih projektov enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč na Vrhovnem sodišču, spremljanje ostalih projektov v organizaciji Vrhovnega sodišča, priprava poročil in informacij v zvezi z izvajanjem projektov ter priprava predlogov za organizacijo projektov in imenovanje projektnih in delovnih skupin. 

V pristojnosti Službe za upravljanje projektov so projekti: Informacijski sistem zemljiška knjiga (iZK), Izvršilni vpisniki (I), Sodni register (Srg), PUND (P, Pg, Pd, U, N, D), Sodna uprava (Su, SuNp, Rop), Informacijski sistem za spremljanje kazenskih postopkov (iK), Vpisniki za prekrške (Prs), Izračun obresti (IZO), Enotno poslovno okolje (EPO), Podatkovno skladišče in poslovno obveščanje (PSP), Enotni identifikator zadev (EIZ), Brezplačna pravna pomoč (Bpp), Insolvenčni postopki - stečaj (INS/St) in insolvenčni postopki (INS), Dostop in povezovanje z zunanjimi evidencami (DIES), Evidenca obveznosti (EOBVEZ), E vložišče (EVLOŽIŠČE), Vzpostavitev centralnega okolja za upravljanje z dokumenti (eSpis), Vzpostavitev centralnega koledarja okolja sodišč (eKoledar), Oprema (Informacijski sistem za spremljanje življenjskega cikla osnovnih sredstev s področja informacijske tehnologije), Eoveritve (EOVR) in Varnostna shema.   V Službi za upravljanje projektov je osem dodeljenih sodnikov iz okrajnega, okrožnega in višjega sodišča, tri strokovne sodelavke in sodelavka za projekte informatizacije.

vodja: mag. Blaž Možina 

Sprejemna pisarna
Tel: 01 366 42 91
Telefaks: 01 366 43 07 e-pošta:  
vodja pisarne: Romanca Škof 

Pisarne sodnih oddelkov

Skupna strojepisnica
vodja: Mateja Gavrič

Vodja pisarne: mag. Marko Hrvatin
Sprejemna pisarna: Romanca Škof
Skupna strojepisnica: Mojca Berčon