Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani

zaključeni postopki

 

Opr. št.: Su KS 253/2023

Datum: 7. 12. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 253/2023 za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v pravosodju za javna naročila pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 8. 9. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 299/2023

Datum: 7. 12. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 299/2023 za zasedbo uradniškega delovnega mesta Pravosodni svetnik (PDI) II – višji strokovni sodelavec na Specializiranem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 16. 11. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 276/2023

Datum: 7. 12. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju v sodni pisarni na Oddelku za družinsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 5. 10. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 267/2023

Datum: 1. 12. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 267/2023 za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v pravosodju v Službi za brezplačno pravno pomoč pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 28. 9. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 296/2023

Datum: 28. 11. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 296/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Oddelku za družinsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 7. 11. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 270/2023

Datum: 23. 11. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 270/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni svetnik (PDI) II – višji strokovni sodelavec na Specializiranem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 3. 10. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 291/2023

Datum: 23. 11. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Specializiranem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 25. 10. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 260/2023

Datum: 17. 11. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Oddelku za gospodarsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 15. 9. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 250/2023

Datum: 17. 11. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v pravosodju v Službi za brezplačno pravno pomoč pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 29. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 246/2023

Datum: 17. 11. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v pravosodju v sodni pisarni na Kazenskem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 25. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 245/2023

Datum: 17. 11. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju v sodni pisarni na Kazenskem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 25. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 Opr. št.: Su KS 236/2023

Datum: 17. 11. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju v sodni pisarni na Pravdnem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 23. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 234/2023

Datum: 15. 11. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni sodelavec v Finančno-računovodski službi pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 23. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.

 

 


Opr. št.: Su KS 154/2023

Datum: 15. 11. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju na okrajnem sodišču pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče na Vrhniki, objavljen dne 3. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.

 


 

Opr. št.: Su KS 244/2023

Datum: 26. 10. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni svetnik (PDI) II – višji strokovni sodelavec na Oddelku za družinsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 23. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 212/2023

Datum: 23. 10. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 212/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Kamniku, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 3. 7. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.

 


Opr. št.: Su KS 190/2023

Datum: 23. 10. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 190/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Kamniku, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 22. 5. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.

 


Opr. št.: Su KS 247/2023

Datum: 16. 10. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Pravdnem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 25. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 Opr. št.: Su KS 243/2023

Datum: 16. 10. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Oddelku za gospodarsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 23. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 241/2023

Datum: 16. 10. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju v sodni pisarni na Oddelku za družinsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 23. 8. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 227/2023

Datum: 16. 10. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni sodelavec za preiskovalno kazenske zadeve – vodja vpisnika na Kazenskem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 24. 7. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 215/2023

Datum: 22. 9. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Višji svetovalec v pravosodju v Službi za brezplačno pravno pomoč pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 23. 6. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro enega kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 229/2023

Datum: 14. 9. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 229/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni svetnik (PDI) II – višji strokovni sodelavec na Specializiranem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 23. 8. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 Opr. št.: Su KS 221/2023

Datum: 14. 9. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Specializiranem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 7. 7. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 217/2023

Datum: 14. 9. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju v sodni pisarni na Oddelku za družinsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 30. 6. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 210/2023

Datum: 5. 9. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Oddelku za gospodarsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 3. 7. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenega portala moje delo.com, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.

 

 


Opr. št.: Su KS 189/2023

Datum: 5. 9. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Grosupljem, objavljen dne 19. 5. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenega portala moje delo.com, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.


Datum: 31. 8. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju na Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Domžalah, objavljen dne 7. 6. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

 

Opr. št.: Su KS 184/2023

Datum: 9. 8. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Oddelku za gospodsrsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 23. 5. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenega portala moje delo.com, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.

 


Opr. št.: Su KS 187/2023

Datum: 9. 8. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Kazenskem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 22. 5. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenega portala moje delo.com, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.

 


Opr. št.: Su KS 153/2023

Datum: 9. 8. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 153/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajnem sodišču v Kamniku za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 21. 3. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8963.

 


Opr. št.: Su KS 228/2023

Datum: 4. 8. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 228/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec na Oddelku za gospodarsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 19. 7. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 199/2023

Datum: 4. 8. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 199/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju za javna naročila pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 13. 6. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 198/2023

Datum: 4. 8. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 198/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v pravosodju za javna naročila pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 12. 6. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 170/2023

Datum: 21. 7. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v pravosodju v Službi za brezplačno pravno pomoč na Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 25. 4. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 191/2023

Datum: 19. 7. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 191/2023 za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Pravosodni svetnik (PDI) II – višji strokovni sodelavec na Specializiranem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 13. 6. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 183/2023

Datum: 7. 7. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni sodelavec za preiskovalno kazenske zadeve na Kazenskem oddelku na Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 15. 5. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

Opr. št.: Su KS 177/2023

Datum: 7. 7. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji pravosodni sodelavec – samostojni sodniški pomočnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Trbovljah, objavljen dne 26. 4. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 172/2023

Datum: 7. 7. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni sodelavec v Finančno-računovodski službi pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 25. 4. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 171/2023

Datum: 7. 7. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v pravosodju v Finančno-računovodski službi pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 25. 4. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 173/2023

Datum: 7. 7. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v pravosodju v Kadrovsko-pravni službi pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 25. 4. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 151/2023

Datum: 7. 7. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni sodelavec – vodja vpisnika pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 21. 3. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

Opr. št.: Su KS 174/2023

Datum: 7. 7. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni sodelavec – vodja vpisnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Kamniku, objavljen dne 17. 4. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 160/2023

Datum: 17. 5. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 160/2023 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni sodelavec za preiskovalno kazenske zadeve na Kazenskem oddelku na Okrožnem sodišču v Ljubljani, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 31. 3. 2023 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 124/2023

Datum: 12. 4. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju na okrajnem sodišču na Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Kamniku, objavljen dne 24. 1. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 114/2023

Datum: 12. 4. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v pravosodju v Finančno računovodski službi pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 10. 1. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 105/2023

Datum: 12. 4. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni sodelavec – vodja vpisnika na Oddelku za družinsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 6. 1. 2023, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 284/2022

Datum: 12. 4. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju na Oddelku za družinsko sodstvo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 20. 12. 2022, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 259/2022

Datum: 12. 4. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju na Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Domžalah, objavljen dne 10. 11. 2022, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 237/2022

Datum: 12. 4. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Pravosodni sodelavec – vodja vpisnika v Službi za brezplačno pravno pomoč pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, objavljen dne 9. 11. 2022, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe Kadrovsko-pravne službe Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

Opr. št.: Su KS 288/2022

Datum: 12. 4. 2023


Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da na javnem natečaju Su KS 288/2022 za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju na okrajnem sodišču na Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Kamniku, za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 20. 12. 2022 na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed kandidatov.

Kandidati, ki so se prijavili na javni natečaj, imajo pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Kandidat, ki želi vpogledati v zgoraj navedeno dokumentacijo, se mora s Kadrovsko-pravno službo o svojem prihodu dogovoriti najmanj en dan pred vpogledom.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v Kadrovsko-pravni službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/230-8992.

 

 

Opr. št.: Su KS 208/2022

Datum: 12. 4. 2023

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec v pravosodju na okrajnem sodišču na Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče v Kamniku, objavljen dne 4. 10. 2022, na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani in Zavoda RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem