Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani

seznam sodnikov

Dušana Bajc

Eleonora Baš

Klavdija Bercieri

Neva Bizjak

Sinja Božičnik

Tomaž Bromše

Ana Bučar Brglez

Andrejka Burja Kračman

Deša Cener

Alja Cerovšek

Gregor Collauti

Urška Čebela

Majda Čebulj

Marko Češnovar

Mateja Dobovšek

Nina Drozdek Draganič

Marjeta Dvornik

Karmen Erčulj

Gorazd Fabjančič

Dejana Fekonja

Katja Ficko Dolžan

Dunja Franken

Katarina Gabrijel Muhič

Vera Gams Premerl

Urška Gašperin

Mojca Gosar Kegel

Polonca Herman

Tatjana Hofbauer

Sonja Ilovar Gradišar

Petruša Jager

Martin Jančar

Doris Jarc

Jasmina Javornik

Irena Jeraj Kuhar

Sergeja Jeras

Ana Jereb

Jadranka Juhant

Marko Justin

Ana Staša Kanduč Valant

Marjeta Metka Kapler

Ciril Keršmanc

Irma Kirin

Ana Klampfer Binder

Vanja Klavora

Alenka Klemenčič

Gregor Klun

Katja Kmetič

Mojca Kocjančič

Franc Krepfl

Urška Kusič

Tina Lesar

Maja Letonja

Bojana Maravič

Mojca Mlinarič

Mihela Mohorič

Božena Novak

Natalija Novak Horvat

Tina Omejc

Tadeja Oštir

Irena Pahor

Marjutka Paškulin

Vesna Pavlič Pivk

Barbara Petrič

Jelka Podgoršek

Marjan Pogačnik

Vesna Ponikvar

Erika Ponikvar Dečman

Maja Povhe

Maja Primožič

Suzana Putrih

Lidija Ravbar

Mirjana Reberc

Irena Rozman

Maja Rozman

Eva Senica Visočnik

Andreja Simsič

Lidija Smolar

Mojca Smrekar Tomelj

Damjana Stele

Gregor Žika Ševo

Srečko Škerbec

Irena Škulj Gradišar

Melita Štefančič

Bernard Tajnšek

Sonja Teržan

Ana Testen

Vanja Tinta Tavčar

Irena Topolšek

Tanja Tošič Benigar

Dragan Trivić

Jasminka Jaša Trklja

Metka Turk

Tatjana Turk Pilič

Milena Turuk

Polonca Valentinčič

Vita Vidic Damjanovič

Sabina Višnjevec

Katarina Vodopivec

Dida Volk

Barbara Zakelšek Humar

Živa Zaplotnik

Ksenija Zeilhofer Orehek

Martina Zidar

Urška Zorko