Kontaktne informacije

Kontakti organizacijskih enot ljubljanskega okrožja

Preiskovalni oddelek (Kpr zadeve)

 • 01/366 45 13
 • preiskava.ozlj@sodisce.si
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Kazenski in specializirani oddelek (K in XK zadeve)

 • I K vpisnik tel. št. 01/366-45-32
 • II K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
 • III K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
 • IV K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
 • VI Kr vpisnik tel. št. 01/366-45-30
 • V K vpisnik tel. št. 01/366-45-30
 • VI K vpisnik tel. št. 01/366-45-32
 • VII K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
 • VIII K vpisnik tel. št. 01/366-45-36
 • X K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
 • Ks vpisnik tel. št. 01/366-45-33
 • I Kmp/I Km vpisnik tel. št. 01/366-45-33
   
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Pravdni oddelek (P zadeve)

 • 01/366 46 21
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Oddelek za družinsko sodstvo (IV P, N ali Z zadeve)

 • 01/200 59 29 in 01/200 59 34
 • druzinsko.ozlj@sodisce.si
 • Slovenska cesta 41, Ljubljana.

Stečajni oddelek (St zadeve)

 • 01/ 366 47 80
 • Pražakova ulica 4, Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo (Pg zadeve)

 • 01/366 47 24
 • Pražakova ulica 4, Ljubljana

Sodni register (Srg zadeve)

 • 01/366 46 56
 • srg.ozlj@sodisce.si
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Služba za podporo oškodovancem

 • 030 714 306
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Služba za alternativno reševanje sporov

 • 01/300 18 97 ali 041 740 681
 • Miklošičeva ulica 28, Ljubljana

Služba za brezplačno pravno pomoč (BPP)

 • 01/230 86 70
 • Dunajska cesta 22, Ljubljana

Mednarodne overitve (I R, II R, Pom-i, Pl, Pom)

 • 01/366 45 11 in 01/366 44 50
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Sprejemna pisarna

 • 01/366 45 17
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Urad predsednika

 • 01/366 44 00
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Okrajno sodišče v Grosupljem

 • 01/788 83 00
 • urad.ojgro@sodisce.si
 • Adamičeva 6, Grosuplje

Okrajno sodišče na Vrhniki

 • 01/757 39 20
 • urad.ojvrh@sodisce.si
 • Cankarjev trg 8, Vrhnika

Okrajno sodišče v Litiji

 • 01/896 39 00
 • urad.ojlit@sodisce.si
 • Jerebova 6, Litija

Okrajno sodišče v Trbovljah

 • 03/566 78 00
 • urad.ojtrb@sodisce.si
 • Trg revolucije 11, Trbovlje

Okrajno sodišče v Kočevju

 • 01/893 93 10
 • urad.ojkoc@sodisce.si
 • Ljubljanska 26, Kočevje

Okrajno sodišče v Domžalah

 • 01/721 12 15
 • urad.ojdom@sodisce.si
 • Ljubljanska cesta 76, Domžale

Okrajno sodišče v Cerknici

 • 01/709 05 00
 • urad.ojcer@sodisce.si
 • Cesta 4. maja 23, Cerknica

Okrajno sodišče v Kamniku

 • 01/839 66 00
 • urad.ojkam@sodisce.si
 • Glavni trg 22, Kamnik

 

Okrožno sodišče v Ljubljani

 • Tavčarjeva 9, Ljubljana
 • Tel.:  (01) 366 44 44  Dohodni in odhodni klici se snemajo. Zloraba je kazniva.
 • Faks: (01) 366 45 18
 • E-pošta:
 • Opozorilo: Objekt na Tavčarjevi 9 je pod videonadzorom.

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek do četrtek  od 8. do 16. ure
 • petek od 8. do 15. ure
 • Tel.: (01) 366 44 44 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke (vpisniki):

 • ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
 • Tel.: (01) 366 44 44

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • petek: od 9. do 12. ure.
 • Tel.: (01) 366 46 53, (01) 366 46 54

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi s sodnim registrom od 9. do 12. ure. 

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):

 • Beti Potparić
 • E-pošta:

Predstavnica za odnose z javnostmi:

 • Mateja Jazbec
 • E-pošta:
 • Tel.: (01) 366 4443   Mob.: 051 612 819
 • Ostale kontaktne informacije najdete tudi v rubriki "notranje organizacijske enote". 

Številke TRR sodišč

Številka računa za plačilo sodnih taks za fizične osebe, pravne osebe in zasebnike

 • Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, št. TRR: 01100-8450084126

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 67294308
Matična številka: 5022762