Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani

Kontaktne informacije

Okrožno sodišče v Ljubljani

 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana
 • Tel.:  01/ 366 44 44  (Dohodni in odhodni klici se snemajo. Zloraba je kazniva).
 • Faks: 01/ 366 45 18
 • Opozorilo: Objekt na Tavčarjevi ulici 9 je pod videonadzorom.

Urad predsednika

 • 01/ 366 44 00
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Preiskovalni oddelek (Kpr zadeve)

 • 01/ 366 45 13
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Kazenski in specializirani oddelek (K in XK zadeve)

 • I K vpisnik tel. št. 01/366-45-32
 • II K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
 • III K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
 • IV K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
 • VI Kr vpisnik tel. št. 01/366-45-30
 • V K vpisnik tel. št. 01/366-45-30
 • VI K vpisnik tel. št. 01/366-45-32
 • VII K vpisnik tel. št. 01/366-45-29
 • VIII K vpisnik tel. št. 01/366-45-36
 • X K vpisnik tel. št. 01/366-45-31
 • Ks vpisnik tel. št. 01/366-45-33
 • I Kmp/I Km vpisnik tel. št. 01/366-45-33
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Pravdni oddelek (P zadeve)

 • 01/ 366 46 21
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Oddelek za družinsko sodstvo (IV P, N ali Z zadeve)

 • 01/ 200 59 29 in 01/ 200 59 34
 • Slovenska cesta 41, Ljubljana.

Stečajni oddelek (St zadeve)

 • 01/ 366 47 80
 • Pražakova ulica 4, Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo (Pg zadeve)

 • 01/ 366 47 24
 • Pražakova ulica 4, Ljubljana

Sodni register (Srg zadeve)

 • 01/ 366 46 56
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Služba za podporo oškodovancem (SPO)  

 • 030 714 306
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Služba za alternativno reševanje sporov (SARS)  

 • 01/ 300 18 97
 • Miklošičeva ulica 28, Ljubljana

Služba za brezplačno pravno pomoč (BPP)  

 • 01/ 230 86 70
 • Dunajska cesta 22, Ljubljana (uradne ure)
 • Pisanja se vročajo na naslovu Tavčarjeva ulica 9

Mednarodne overitve (I R, II R, Pom-i, Pl, Pom)  

 • 01/ 366 45 11 in 01/ 366 44 50
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Sprejemna pisarna  

 • 01/ 366 45 17
 • Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Uradne ure sprejemne pisarne/vložišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure
 • petek od 8. do 15. ure
 • Tel.: 01/ 366 44 44

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke (vpisniki):  

 • ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure
 • Tel.: 01/ 366 44 44

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • petek: od 9. do 12. ure
 • Tel.: 01/ 366 46 53, 01/ 366 46 54

Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi s sodnim registrom od 9. do 12. ure.

 

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):  

 • Beti Potparić

Predstavnica za odnose z javnostmi:

 • Mateja Jazbec
 • Tel.: 01/ 366 4443
 • Mob.: 051 612 819


Kontakti organizacijskih enot ljubljanskega sodnega okrožja:

Okrajno sodišče v Grosupljem

  01/ 788 83 00

  Adamičeva 6, Grosuplje

Okrajno sodišče na Vrhniki

  01/ 757 39 20

  Cankarjev trg 8, Vrhnika

Okrajno sodišče v Litiji

  01/ 896 39 00

  Jerebova 6, Litija

Okrajno sodišče v Trbovljah

  03/ 566 78 00

  Trg revolucije 11, Trbovlje

Okrajno sodišče v Kočevju

  01/ 893 93 10

  Ljubljanska 26, Kočevje

Okrajno sodišče v Domžalah

  01/ 721 12 15

  Ljubljanska cesta 76, Domžale

Okrajno sodišče v Cerknici

  01/ 709 05 00

  Cesta 4. maja 23, Cerknica

Okrajno sodišče v Kamniku

  01/ 839 66 00

  Glavni trg 22, Kamnik

   

Ostale kontaktne informacije najdete v rubriki "notranje organizacijske enote".

 

Številke TRR sodišč

Številka računa za plačilo sodnih taks za fizične osebe, pravne osebe in zasebnike

 • Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, št. TRR: SI56 0110 0845 0084 126

 

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 67294308
Matična številka: 5022762