drugi oklici

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Ljubljani 12.12.2023ob 09:00:00 drugi oklici mag. Urška Gašperin Pražakova 4, Ljubljana, 1. nadstropje, soba 3 St 539/2022 narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Nejc Tola, Polšnik Nejc Tola, Polšnik
Okrožno sodišče v Ljubljani 12.12.2023ob 10:00:00 drugi oklici Irena Pahor Pražakova ulica 4, Ljubljana, razpravna dvorana št. 3, 1. nadstropje St 459/2023 Narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Mirko Škvorc, Kriška vas 153 1294 Višnja Gora Mirko Škvorc, Kriška vas 153 1294 Višnja Gora
Okrožno sodišče v Ljubljani 12.12.2023ob 12:00:00 drugi oklici Majda Čebulj Pražakova 4, 1000 Ljubljana St 1580/2023 narok za začasno odredbo Aleksander Lin Pačnik, Kotnikova ulica 012, 1000 Ljubljana Aleksander Lin Pačnik, Kotnikova ulica 012, 1000 Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani 12.12.2023ob 13:30:00 drugi oklici mag. Urška Gašperin Pražakova 4, Ljubljana, 1. nadstropje, soba 3 St 1523/2023 narok za začetek stečajnega postopka in narok za obravnavo ugovora proti sklepu o začasni odredbi Karin Pačnik Kristančič, Ljubljana Karin Pačnik Kristančič, Ljubljana
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2023ob 09:00:00 drugi oklici mag. Urška Gašperin Pražakova 4, Ljubljana, 1. nadstropje, soba 3 St 1523/2023 narok za začetek stečajnega postopka in narok za obravnavo ugovora proti sklepu o začasni odredbi Karin Pačnik Kristančič, Ljubljana Karin Pačnik Kristančič, Ljubljana PREKLICANO
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2023ob 11:00:00 drugi oklici Irena Rozman Pražakova ulica 4, 1000 ljubljana St 2174/2022 Narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti Dolžnik: Robert Zupan Dolžnik: Robert Zupan
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2023ob 12:00:00 drugi oklici Majda Čebulj Pražakova 4, 1000 Ljubljana St 788/2023 narok za ugovor zoper odpust obveznosti Fuad Šljivar, Sostrska cesta 019, 1261 Ljubljana - Dobrunje Fuad Šljivar, Sostrska cesta 019, 1261 Ljubljana - Dobrunje PREKLICANO
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2023ob 12:00:00 drugi oklici Majda Čebulj Pražakova 4, 1000 Ljubljana St 2612/2020 narok za ugovor zoper odpust obveznosti Emil Smajlović, Za hribom 008, 1236 Trzin Emil Smajlović, Za hribom 008, 1236 Trzin
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2023ob 12:30:00 drugi oklici Majda Čebulj Pražakova 4, 1000 Ljubljana St 1042/2023 narok za ugovor zoper odpust obveznosti Ivica Barukčić, Tržaška cesta 541, 1351 Brezovica pri Ljubljani Ivica Barukčić, Tržaška cesta 541, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani 13.12.2023ob 13:00:00 drugi oklici Majda Čebulj Pražakova 4, 1000 Ljubljana St 182/2023 narok za ugovor zoper odpust obveznosti Nina Grumić, Zavetiška ulica 004, 1000 Ljubljana Nina Grumić, Zavetiška ulica 004, 1000 Ljubljana
    Naenkrat izpiši