Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Ljubljani

sodniki porotniki

Imenovani sodniki porotniki za obdobje od 2021 do 2026

Predsednik Višjega sodišča v Ljubljani je skladno s prvim odstavkom 44. člena in drugega odstavka 45. člena Zakona o sodiščih na predlog občine ali interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju okrožnega sodišča, z Aktom o imenovanju sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z dne 18. 6. 2021 imenoval sodnike porotnike. Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let. Sodniki porotniki so nastopili mandat 22. 6. 2021.

Seznam sodnikov porotnikov 2021