Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrožno sodišče v Ljubljani 01.03.2024 Višji svetovalec v pravosodju - vodja Urada predsednika sodišča, OE Okrajno sodišče v Kamniku javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 29.02.2024 I P 65/2023 - Zamudna sodba z dne 29. 11. 2023; za 1. toženo stranko: Seido Bajrić, Rösgasse 28, 73312 Geislingenan der Steige, Nemčija sodna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 28.02.2024 VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) II – STROKOVNI SODELAVEC (Specializirani oddelek) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 28.02.2024 VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC (Kazenski oddelek) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 28.02.2024 PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) II – višji strokovni sodelavec (Specializirani oddelek) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 28.02.2024 VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC na Oddelku za gospodarsko sodstvo javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 27.02.2024 Srg 2023/43193 - Sklep o zavrženju predloga za vpis; za pravno osebo: Zavod Mark in Lisa, izobraževanje, motivacija in organizacija sodna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 27.02.2024 Srg 2024/4223 - Odstopna izjava; za pravno osebo: FORTUNA DIGITAL d.o.o. Ljubljana sodna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 27.02.2024 II P 218/2023 - Sklep z dne 19. 2. 2024; za 1. tožečo stranko: MARKO ZEVNIK sodna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 26.02.2024 Srg 2024/2376 - Odredba; za pravno osebo: BILANCA d.o.o. sodna deska
    Naenkrat izpiši