Objave

RSS Novice
Datum
 
Okrožno sodišče v Ljubljani 31.03.2023 Pravosodni sodelavec za preiskovalno-kazenske zadeve - vodja vpisnika (Kazenski oddelek) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 31.03.2023 St 2252/2022 sklep o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo za družbenika KALASHNIKOV MAKSYM oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 30.03.2023 II K 1114/2022 - Sklep z dne 1. 3. 2023, za: Branimir Mikulaš oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 29.03.2023 I K 43042/2021 - Zapisnik; za: Christoph Arnold oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 29.03.2023 I K 62231/2021 - Dopis z dne 15. 3. 2023 - za: RH MONTAGESERVICE GMBH oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 29.03.2023 Sklep o začetku stečaja nad pravno osebo St 118/2023 oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 28.03.2023 Srg zadeve (nabito 29. 3. 2023; sneto: 7. 4. 2023) oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 27.03.2023 Srg 2023/214 - Sklep o zavrženju predloga za vpis; za pravno osebo: ALPE ADRIA PTS, Prevozi, Trgovina in Storitve d.o.o. oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 27.03.2023 Srg 2023/5155 - Sklep o ustavitvi postopka zaradi umika predloga; za pravno osebo: OBERA, poslovne stroritve d.o.o. oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 27.03.2023 I P 10/2021 - Sklep z dne 20. 3. 2023; za tožečo stranko: Ezudin Cetin oglasna deska
    Naenkrat izpiši