Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Trbovljah

 • Naslov: Trg revolucije 11
 • 1420 Trbovlje
 • Tel.: 03/ 56 67 800
 • Faks: 03/ 56 67 826
 • E-pošta: 
 • www.sodisce.si/okratr

Predsednik:

 • mag. Vid Pavlica, okrajni sodnik

Urad predsednika:

 • Tel.:03/ 56 67 800
 • Faks: 03/ 56 67 826
 • Vodja: Janja Omahne

Uradna oseba po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ):

 • mag. Vid Pavlica, predsednik sodišča

 


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

 

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure
 • petek: od 9. do 12. ure.
 • Na delovna dneva 24. in 31. decembra so uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z zemljiško knjigo od 9. do 12. ure.

Uradne ure sprejemne pisarne:

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 08:00 do 16:00 ure
 • petek: od 08:00 do 15:00 ure

Številke TRR sodišč

Transakcjski račun:

 • 01100-6370421877

Trans. račun za plačilo sodnih taks za fizične in pravne osebe:

 • 01100-8450084126 sklic št. 99

Transakcijski račun:

 • 01100-8450161241

Trans. račun za plačilo sodnih taks v prekrškovnih zadevah

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 67294308 (nismo davčni zavezanec)
Matična številka: 5022762006