mediacija

PROGRAM ALTERNATIVNEGA RESEVANJA SPOROV

Tel.: (03) 56 67 800 (centrala)

Faks: (03) 56 67 826

E-pošta:

Vodja sodne pisarne za alternativno reševanje sporov:

Antonija Rus