Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Trbovljah
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Trbovljah

predstavitev

_MG_6014

Okrajno sodišče v Trbovljah
 

Naslov: Trg revolucije 11, 1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 67-800
 

e-pošta: urad.ojtrb@sodisce.si

Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!


 

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

 
Uradne ure sprejemne pisarne:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: od 08:00 do 16:00 ure
petek: od 08:00 do 15:00 ure

 

 

OBVESTILO O URADNIH URAH NA IZVRŠBI:

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče v času uradnih ur nepovabljeni:

- zaradi informacij v zvezi s postopkom,

- zaradi vpogleda v spis,

- zaradi zahteve za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb,

- zaradi izdaje uradnih potrdil (npr. pravnomočnost,...)

 

Pred posredovanjem podatkov oz. dovolitvijo vpogleda v spis se ugotovi identiteta osebe, ki želi pridobiti podatke iz spisa ali vpogledati v spis, zaradi česar se mora stranka, zakoniti zastopnik, pooblaščenec oziroma tretja oseba, ki izkaže javni interes, izkazati z osebnim dokumentom.

 

Sodno osebje ne sme dajati pravnih nasvetov, ne predvidevati nadaljnjih ravnanj v postopku oz. razlagati že sprejetih odločitev sodišča, zato prosimo, da v izogib neprijetnim situacijam takih vprašanj niti ne postavljate.

 

Prepis spisa se taksira. Cena za vsako stran prepisa se obračuna po tarif. št. 10103, v višini 0,20 € (4. odst. 6. člena Zakona o sodnih taksah - ZST-1).

 

Od strank se pričakuje spoštljivo vedenje brez žaljenja ali povzročanja nereda. V primeru, da se stranka neprimerno vede, ji bo onemogočeno nadaljnje pregledovanje spisa do umiritve. V primeru nadaljnjega neprimernega obnašanja se lahko zahteva odstranitev osebe iz sodne stavbe, pri tem pa ni izključena sprožitev prekrškovnega ali kazenskega postopka.

 

Vpogled v spis je mogoč v sprejemni pisarni (soba št. 11) samo na podlagi predhodnega naročila na elektronski naslov ali na telefonski številki 03 56 67821.

 

Zemljiška knjiga, Trg revolucije 11, Trbovlje
Uradne ure:

petek: od 09:00 do 12:00 ure
v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure


el.naslov: zk.ojtrb@sodisce.si