letni razpored dela

Razpored sodnikov Okrajnega sodišča v Trbovljah za leto 2022 - čistopis (5. 4. 2022)

Sprememba letnega razporeda sodnikov Okrajnega sodišča v Trbovljah za leto 2022(5. 4. 2022)

Razpored sodnikov Okrajnega sodišča v Trbovljah za leto 2022 (13. 12. 2021)

Razpored sodnikov Okrajnega sodišča v Trbovljah za leto 2021 - čistopis (24. 9. 2021)

Sprememba letnega razporeda sodnikov Okrajnega sodišča v Trbovljah za leto 2021 (24. 9. 2021)

Razpored sodnikov Okrajnega sodišča v Trbovljah za leto 2021 - čistopis (4. 6. 2021)

Sprememba letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Tbovljah za leto 2021 OJ Trbovlje (4. 6. 2021)

Letni razpored dela sodnikov Okrajnega sodišča v Trbovljah za leto 2021 - čistopis (4. 1. 2021)

Sprememba letnega razporeda dela sodnikov Okrajnega sodišča v Trbovljah za leto 2021 (4.1.2021)

Letni razpored dela sodnikov Okrajnega sodišča v Trbovljah za leto 2021 (15.12.2020)