pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Trbovljah 15.12.2022ob 09:30:00 pravdne Sabina Kastelic Peršin soba B tega sodišča P 82/2021 4,366.13 EUR KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o. Eldin Agović