pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Trbovljah 22.04.2024ob 09:30:00 pravdne Sabina Kastelic Peršin soba B tega sodišča P 2/2024 Priposestvovanja služnostne pravice; Nada Hriberšek Staško Majcen, SAŠO OSTROŽNIK - ODVETNIK
Okrajno sodišče v Trbovljah 24.04.2024ob 09:00:00 pravdne Blaž Godec soba 5 Okrajnega sodišča v Litiji P 76/2020 zaradi plačila uporabnine (pcto. 6.166,67 EUR s pp.) Maja Ereiz Siniša Koch
Okrajno sodišče v Trbovljah 25.04.2024ob 09:15:00 pravdne Sabina Kastelic Peršin soba B tega sodišča P 43/2023 plačila 18.480,00 EUR s pp; Vladislav Miller AVTOHIŠA MALGAJ, d.o.o.