pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Trbovljah 04.04.2023ob 10:00:00 pravdne Irena Hribar soba A tega sodišča P 14/2020 zaradi plačila 19.500,00 EUR s pp. Danica Ovnik OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Okrajno sodišče v Trbovljah 04.04.2023ob 10:30:00 pravdne Irena Hribar soba A tega sodišča P 95/2020 zaradi ugotovitve pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem /pcto 2.159,00 EUR). Jožef Rozinger Dževada Hasanović
Okrajno sodišče v Trbovljah 07.04.2023ob 09:30:00 pravdne Sabina Kastelic Peršin soba B tega sodišča P 36/2022 2,179.05 EUR HILMAN, elektro in strojne inštalacije d.o.o. DARKO POLC