pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.07.2022ob 09:00:00 pravdne Blaž Godec soba 1 Okrajnega sodišča v Litiji P 59/2021 1,336.91 EUR Mobilne finance, družba za finančne, trgovske in druge svetovalne storitve, d.o.o. Miroslava Obreza
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.07.2022ob 09:30:00 pravdne Sabina Kastelic Peršin soba B tega sodišča P 78/2021 zaradi izbrisa iz zemljiške knjige Metka Logar, Matej Logar, Tomaž Logar Gregor Bračič
Okrajno sodišče v Trbovljah 07.07.2022ob 09:00:00 pravdne Blaž Godec soba 1, Okrajnega sodišča v Litiji P 7/2021 zaradi plačila 7.500,00 EUR s pp. Hanka Hrvić ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Okrajno sodišče v Trbovljah 07.07.2022ob 09:00:00 pravdne Mojca Kanc soba 5 Okrajnega sodišče v Litiji, Jerebova 6, Litija P 37/2020 zaradi plačila 11.018,40 spp. Ankica Krasniqi S-PROM TEHNIKA d.o.o.
Okrajno sodišče v Trbovljah 07.07.2022ob 14:00:00 pravdne Blaž Godec soba 1, Okrajnega sodišča v Litiji P 27/2021 zaradi plačila 1.098,00 EUR s pp, zvišano na 1.264,75 EUR s pp. Matic Kos Julija Drnovšek
Okrajno sodišče v Trbovljah 08.07.2022ob 09:00:00 pravdne Blaž Godec soba 1, Okrajnega sodišča v Litiji P 73/2021 zaradi plačila odškodnine v znesku 10.000,00 EUR ter preklic izjav in objave opravičila (pcto. 10.000,00 EUR s pp). Nina Žgur Mauko Jure Lukmar