nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Trbovljah 13.12.2022ob 10:30:00 nepravdne Irena Hribar soba A tega sodišča D 387/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Pikel Ivan
Okrajno sodišče v Trbovljah 13.12.2022ob 11:00:00 nepravdne Irena Hribar soba A tega sodišča D 425/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Stojc Franc
Okrajno sodišče v Trbovljah 13.12.2022ob 11:30:00 nepravdne Irena Hribar soba A tega sodišča D 445/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Mraz Milenko
Okrajno sodišče v Trbovljah 13.12.2022ob 12:30:00 nepravdne Irena Hribar soba A tega sodišča D 449/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Ahlin Pavel
Okrajno sodišče v Trbovljah 13.12.2022ob 13:00:00 nepravdne Irena Hribar soba A tega sodišča D 367/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Kurtović Zejnil
Okrajno sodišče v Trbovljah 14.12.2022ob 09:30:00 nepravdne Sabina Kastelic Peršin soba B tega sodišča N 24/2021 zaradi ugotovitve stavbne pravice in določitve vsebine sporazuma na podlagi 271. člena v zvezi z 257. členom SPZ Milena Prašnikar OBČINA TRBOVLJE
Okrajno sodišče v Trbovljah 15.12.2022ob 09:30:00 nepravdne Irena Hribar soba A tega sodišča D 443/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Golob Marija