nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Trbovljah 04.04.2023ob 09:30:00 nepravdne Irena Hribar soba A tega sodišča D 475/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Pikelj Anton
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.04.2023ob 09:00:00 nepravdne Slavko Vran soba B tega sodišča D 44/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Ocepek Hildegarda
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.04.2023ob 09:20:00 nepravdne Slavko Vran soba B tega sodišča D 4/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Hribar Zvonko
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.04.2023ob 09:40:00 nepravdne Slavko Vran soba B tega sodišča D 546/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Bola Martin
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.04.2023ob 09:45:00 nepravdne Irena Hribar soba B tega sodišča D 21/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Ojstršek Ivan Viljem
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.04.2023ob 10:15:00 nepravdne Irena Hribar soba A tega sodišča D 525/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Lovše Karlina Valentina