posebne službe

skupna kadrovska služba

Skupna kadrovska služba na Vrhovnem sodišču RS izvaja naloge koordiniranja, priprave in spremljanja izvrševanja skupnega kadrovskega načrta za sodišča in Sodni svet RS, ter opravlja kadrovska dela za potrebe Vrhovnega sodišča RS.

Vodja Skupne kadrovske službe je mag. Simona Struna Ušeničnik.