Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Trbovljah 07.12.2022 Sklep, D 393/2022 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 27.10.2022 D 422/2022- oklic dedičem zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 17.10.2022 D 281/2022- oklic dedičem zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 17.08.2022 D 23/2021 Oklic znanim upnikom zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 17.08.2022 D 23/2021 Oklic neznanim upnikom zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 16.08.2022 D 174/2022, oklic dedičem zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.07.2022 D 288/2020 - oklic upnikom zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 30.06.2022 D 19/2022, oklic dedičem zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.06.2022 D 504/2020, oklic dedičem zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 12.05.2022 D 626/2021, oklic dedičem zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši