Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.07.2022 D 288/2020 - oklic upnikom zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 30.06.2022 D 19/2022, oklic dedičem zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 06.06.2022 D 504/2020, oklic dedičem zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 12.05.2022 D 626/2021, oklic dedičem zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 24.03.2022 D 232/2018 - Oklic znanim in neznanim upnikom zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 24.03.2022 D 571/2021 oklic znanim in neznanim upnikom zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 24.03.2022 D 484/2020 - Oklic znanim in neznanim upnikom zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 21.01.2022 D 17/2019 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 24.12.2021 Oklic neznanim upnikom D 332/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Trbovljah 24.12.2021 Oklic dedičem D 332/2021 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši