Obveznost nošenja zaščitnih mask je odpravljena

14.04.2022 / Okrožno sodišče v Ljubljani

V prostorih sodišča nošenje zaščitnih mask ni več obvezno.

V primeru, da ni možno zagotavljati medosebne varnostne razdalje, pa se nošenje zaščitnih obraznih mask v zaprtih javnih  prostorih, tudi na sodišču, še naprej priporoča. Izjeme od odprave obvezne nošnje mask so zdravstvene ustanove, domovi starejših občanov ter socialno-varstveni zavodi.