Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

znanje

Relevantni predpisi

29.01.2009

Vir: Ministrstvo RS za pravosodje - http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/organizacijska_zakonodaja_pravosodnih_organov/

 

 

SODSTVO IN SODNIKI:

 

Podzakonski predpisi:

 

ZS:

ZSS:

 

 

USTAVNO SODSTVO:

Podzakonski predpisi:

 

 

DELOVNO IN SOCIALNO SODSTVO:

 

 

UPRAVNO SODSTVO:

Podzakonski predpis:

 

 

SOJENJE BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA:

 

 

DRŽAVNO TOŽILSTVO IN DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO:

Podzakonski predpisi:

 

ZDT:

ZDPra:

 

ODVETNIŠTVO IN NOTARIAT:

Podzakonski predpisi:

 

ZOdv:

ZN:

 

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ: 

Podzakonski predpisi:

 

SODNE TAKSE:

Podzakonski predpisi:

 

PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT:

Podzakonski predpisi: