Vrhovno sodišče

Urad predsednika

mag. Damijan Florjančič

Delovni in socialni oddelek

mag. Marijan Debelak

mag. Aleksandra Hočevar Vinski

Marjana Lubinič

Samo Puppis

Kazenski oddelek

dr. Primož Gorkič

Mitja Kozamernik

Marjeta Švab Širok

Barbara Zobec

Civilni oddelek

mag. Nina Betetto

dr. Ana Božič Penko

mag. Matej Čujovič

Vladimir Horvat

Karmen Iglič Stroligo

dr. Mateja Končina Peternel

Tomaž Pavčnik

Jan Zobec

Upravni oddelek

Brigita Domjan Pavlin

Peter Golob

dr. Erik Kerševan

Andrej Kmecl

Marko Prijatelj

Nataša Smrekar

mag. Tatjana Steinman

Gospodarski oddelek

dr. Miodrag Đorđević

dr. Dunja Jadek Pensa

dr. Damjan Orož

Franc Seljak

Magda Teppey