Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

Edina primerna rešitev prostorskih težav ljubljanskih sodišč je nova sodna stavba

16.01.2024 / Vrhovno sodišče

Starinska tehtnica

V luči zadnjih dogodkov okoli nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani s strani Ministrstva za pravosodje, ki naj bi bili po mnenju ministrstva primerni za potrebe treh sodišč, Vrhovno sodišče RS pojasnjuje, da z namero ministrstva ni bilo seznanjeno oz. da je za nakup izvedelo iz medijev.

Sicer pa bi bila po mnenju Vrhovnega sodišča edina primerna in ustrezna rešitev za prostorske težave vseh prvostopenjskih sodišč s sedežem v Ljubljani že dolgo načrtovana gradnja nove sodbe stavbe. Izvršilna oblast bi si morala prizadevati za uresničitev tega projekta, namesto da razdrobljeno in brez vednosti tako Vrhovnega sodišča kot ostalih sodišč nakupuje degradirane nepremičnine, ki bodo za zagotovitev vsaj minimalnih ustreznih pogojev za delo potrebovale visoke finančne vložke.

V zvezi s stavbo na Litijski cesti v Ljubljani je bila v javnosti v zadnjih dneh izpostavljena tudi informacija, da se je ministrstvo za nakup odločilo na podlagi ocene vrednosti stavbe s strani sodnega cenilca. Vrhovno sodišče RS v zvezi s tem pojasnjuje, da skladno z zakonom sodne cenilce imenuje, prav tako pa tudi razrešuje, minister oz. ministrica za pravosodje (Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih). Sodni cenilci torej niso uslužbenci sodišča.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.