Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

Animacije Vrhovnega sodišča med finalisti na natečaju za najopaznejšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2023

29.09.2023 / Vrhovno sodišče

Animacije Vrhovnega sodišča med finalisti na natečaju za najopaznejšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2023

Na XXX. Dnevih slovenske uprave je danes v Portorožu potekala razglasitev zmagovalca natečaja za najopaznejšo izboljšavo v javni upravi. Med finaliste se je uvrstil tudi projekt Vrhovnega sodišča RS Animacije o sodstvu in najpogostejših sodnih postopkih, ki na enostaven in razumljiv način prikazujejo delovanje sodstva ter značilnosti sodnih postopkov.

Animacije o sodstvu in najpogostejših sodnih postopkih so del različnih informativnih gradiv, ki jih Vrhovno sodišče RS pripravlja že od leta 2018 in so objavljena na spletnem mestu nasodiscu.si. »Z objavo animacij smo želeli laični javnosti in uporabnikom sodnih storitev tudi na tak vizualen način celostno predstaviti osnove delovanja sodstva in značilnosti sodnih postopkov. Razumevanje sodnih postopkov je namreč bistvenega pomena za delovanje pravne države in uresničevanje pravic državljanov, zato animacije pomembno prispevajo k opolnomočenju državljanov in boljšemu sodelovanju s sodišči,« je ob dogodku povedal vodja projekta mag. Jaša Vrabec.

Animacije omogočajo širšo in hitrejšo dostopnost informacij o delovanju sodstva in sodnih postopkih uporabnikom. Ker so vsebine prikazane na bolj preprost in razumljiv način, so bolj dostopne različnim skupinam uporabnikov, saj je predstavitev skozi videe in animacije zanje lahko bolj sprejemljiva, uporabna in praktična. Vsebine so opremljene s podnapisi, tako da so dostopne tudi uporabnikom z okvarami sluha oz. jih uporabnik lahko predvaja tudi v prostorih, kjer glasno predvajanje ni mogoče.

Dodana vrednost animacij je tudi v možnosti njihove uporabe v pedagoške in andragoške namene, saj med drugim predstavljajo odlično podlago za širšo in poglobljeno razpravo učiteljev in profesorjev z dijaki in študenti o temah etike, državljanstva, države in državljanskih pravic.

Vse animacije so dostopne na portalu nasodiscu.si in Youtube kanalu Vrhovnega sodišča RS. Na voljo so tudi v angleškem jeziku ter jezikih obeh narodnih manjšin – italijanščini in madžarščini.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.