Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče gosti mednarodno delegacijo projekta Portret sodnika

16.03.2023 / Vrhovno sodišče

Delegacija v okviru obiska Portret sodnika

Na Vrhovnem sodišču RS bo danes in jutri potekalo srečanje članov mednarodne projektne skupine Portret sodnika, ki se bodo med drugim seznanili z delovanjem in izzivi slovenskega sodstva ter nekaterimi uspešnimi projekti, pa tudi z delom Sodnega sveta in postopkom izbire oziroma imenovanja sodnikov v Sloveniji. Člane delegacije iz Litve, Češke in Albanije je uvodoma pozdravil predsednik Vrhovnega sodišča RS dr. Miodrag Đorđević.

Predsednik vrhovnega sodišča je gostom podrobneje predstavil tudi nekatere izzive, pred katerimi je slovensko sodstvo. Pozornost udeležencev bo v nadaljevanju današnjega dne posvečena še zakonodajnim podlagam in praktičnim vidikom vodenja sodnih postopkov preko spleta, o čemer bodo spregovorili generalni sekretar vrhovnega sodišča Rado Brezovar, direktor Centra za informatiko pri vrhovnem sodišču mag. Bojan Muršec in vodja specializiranega oddelka na Okrožnem sodišču v Ljubljani dr. Ciril Keršmanc.

Kasneje bosta vrhovna sodnika mag. Nina Betetto in dr. Damjan Orož spregovorila še o sodnih instrumentih, namenjenih zagotavljanju enotnosti sodne prakse. Generalni sekretar Sodnega sveta Domen Horvat pa bo predstavil delovanje omenjenega organa in postopek izbire oziroma imenovanja sodnikov v Sloveniji.

Jutri bodo gostom, med katerimi sta tudi predsednica Sodnega sveta Litve, vrhovna sodnica Sigita Rudėnaitė, in predsednica Sodnega sveta Albanije Naureda Llagami, predstavili še mediacijo kot način za alternativno reševanje sporov. Poleg tega bo drugi dan srečanja pozornost udeležencev namenjena še izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu in vključevanju sodb istega sodišča v nacionalno zakonodajo, učinkovitemu sodnemu proračunu in postopkovni pravičnosti oziroma približevanju slovenskega sodstva uporabnikom.

Projekt Portret sodnika je sicer namenjen ustvarjanju znanstveno utemeljenega, preglednega in nepristranskega modela kompetenc, ki se pričakujejo od sodnikov, pa tudi oblikovanju metodologije merjenja teh kompetenc, ki so jo v sodelovanju s civilno družbo in pravosodjem pripravili neodvisni raziskovalci.

VSRS_obisk_portret_sodnika_16mar23-skupinska.jpg

 

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.