Vrhovno sodišče obiskala delegacija ukrajinskih sodnikov

09.12.2022 / Vrhovno sodišče

vsrs_obisk_ukrajina_9dec22.jpg

Na Vrhovnem sodišču RS se je v četrtek in petek mudila delegacija sodnikov iz Ukrajine, ki jo je najprej sprejel predsednik vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič. Sodniki iz Ukrajine so se nato seznanili z delovanjem slovenskega sodnega sistema, še posebej z delom Vrhovnega sodišča RS.

Delegacija ukrajinskega sodstva, v kateri so bili trije vrhovni sodniki in dva višja sodnika, vodil pa jo je vrhovni sodnik Volodymyr Brytanchuk, se je v okviru okrogle mize s slovenskimi kolegi med drugim pogovarjala o vodenju sodnih postopkov preko spleta in zagotavljanju varnih pogojev za sodnike in udeležence postopka v vojni. V nadaljevanju so pozornost namenili še objavi sodnih odločb, delovanju slovenskega sodnega sveta in postopku izbire oziroma imenovanja sodnikov v naši državi. Goste iz Ukrajine je prvi dan nagovoril tudi podpredsednik Vrhovnega sodišča RS dr. Miodrag Đorđević, ki jim je predstavil izzive, s katerimi se sooča slovensko sodstvo.

Na srečanju so med drugim spregovorili še o sodnih instrumentih, namenjenih zagotavljanju enotnosti sodne prakse, bazi pravnih stališč in drugih informativnih gradivih Vrhovnega sodišča Ukrajine glede enotne uporabe prava. Pozornost so namenili tudi mediaciji kot načinu za alternativno reševanje sporov, izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu in vključevanju sodb istega sodišča v nacionalno zakonodajo, učinkovitemu sodnemu proračunu in postopkovni pravičnosti oziroma približevanju sodstva uporabnikom.

Značilnosti slovenskega sodnega sistema so gostom iz Ukrajine med drugim predstavili vrhovni sodnik dr. Erik Kerševan, vrhovna sodnica mag. Nina Betetto, generalni sekretar vrhovnega sodišča Rado Brezovar, podpredsednica Višjega sodišča v Ljubljani dr. Vesna Bergant Rakočević in vodja specializiranega oddelka na Okrožnem sodišču v Ljubljani dr. Ciril Keršmanc. Srečanja sta se sicer udeležila tudi predstavnika Ministrstva za pravosodje.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.