Slovenska sodnika nadomestna sodnika na ESČP

17.06.2022 / Vrhovno sodišče

Podpredsednica Višjega sodišča v Ljubljani in predsednica Slovenskega sodniškega društva dr. Vesna Bergant Rakočevič ter sodnik Upravnega sodišča izr. prof. dr. Boštjan Zalar sta dva izmed petih imenovanih na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu.

Ta teden je Vlada imenovala namestnike izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice. Imenovani so za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Namestniki izvoljenega sodnika oziroma sodniki ad hoc predstavljajo seznam oseb, ki nadomeščajo slovenskega nacionalnega sodnika pred ESČP v primerih, ko ta ne more sodelovati pri sojenju v konkretni zadevi ali zadevah zaradi nezmožnosti, umika, izločitve, v primeru, da ga ni in tudi v primerih, ko se ta upokoji ali odstopi.