Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče
Skoči na vsebino
Logotip - Vrhovno sodišče

PCT pogoj velja za vse obiskovalce sodišč

08.11.2021 / Vrhovno sodišče

Na fotografiji je detajl zlate tehtnice.

Z jutrišnjim dnem začne veljati Odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb s covidom-19, po kateri bodo morali vsi obiskovalci sodišč, razen oseb, mlajših od 12 let, izpolnjevati pogoj PCT. Osebam, ki ne bodo izpolnjevale pogoja PCT, se bo vstop v prostore sodišča zavrnil. V prostorih sodišč bo še vedno obvezna tudi uporaba zaščitne maske. Odredba velja do vključno 31. decembra 2021.

Skladno z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča vsa sodišča še vedno opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah ter poslujejo skladno z določbami Odloka Vlade RS.

Sodišča bodo določila vstopno točko v sodno stavbo za stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev ter posebno vstopno točko v sodno stavbo za sodnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to mogoče. Na vstopni točki bo objavljeno pisno obvestilo o uvedenih preventivnih ukrepih, ki veljajo v prostorih sodišča.

Določba o obvezni uporabi zaščitne maske izjemoma ne velja za sodnike pri vodenju glavne obravnave, kadar so za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, ter za druge govornike na glavnih obravnavah, kadar je zagotovljena medosebna razdalja vsaj treh metrov.

V času veljavnosti Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča velja, da lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, na sodišče pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno ter za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

V tem času lahko predsedniki senata oziroma sodniki zaradi preprečitve širjenja okužb s covidom-19 ter varovanja zdravja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč začasno omejijo javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in določijo druge primerne ukrepe. Druge morebitne ukrepe za vsa sodišča lahko skladno z Odredbo dodatno določi predsednik Vrhovnega sodišča, za posamezno sodišče pa vsak predsednik sodišča, upoštevaje epidemiološko sliko v statistični regiji, kjer se sodišče nahaja, in konkretne prostorske pogoje sodišča.

Predsednik Vrhovnega sodišča je Odredbo o posebnih ukrepih izdal skladno z Vladnim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21), ki je začel veljati 8.11.2021. Vladni Odlok v četrtem odstavku 3. člena določa, da omejitve iz drugega odstavka 3. člena (izpolnjevanje pogoja PCT) ne veljajo v primerih poslovanja sodišč. Ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč, ob upoštevanju okoliščin izrednega dogodka iz 1. člena tega Odloka določi predsednik Vrhovnega sodišča z odredbo na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.