Poslovanje slovenskih sodišč stabilno in uspešno

08.07.2021 / Vrhovno sodišče

Po podatkih EU Justice Scoreboard 2021 slovensko sodstvo še naprej posluje stabilno in uspešno. Vztrajno se izboljšuje tudi zaupanje javnosti v sodstvo.

eu justice 2021.png

Danes je Evropska komisija predstavila poročilo EU Justice Scoreborard 2021, ki tako kot vsa leta doslej predstavlja analizo podatkov o poslovanju sodišč držav Evropske unije ter s tem postavlja tudi delovanje slovenskih sodišč v mednarodno primerljiv okvir. Letošnje poročilo je poseben poudarek namenilo vprašanju digitalizacije pravosodnih sistemov. Če je bila še v lanskem poročilu Slovenija med državami z omejenimi možnostmi za elektronsko poslovanje v sodnih postopkih, se je v letošnji izdaji uvrstitev Slovenije vidno izboljšala.

Podrobnejši podatki kažejo, da se pri vprašanju spletnega dostopa do splošnih informacij sodišč Slovenija nahaja na 7. mestu, pri uporabi digitalnih orodij za komuniciranje med sodišči in s strankami pa se nahaja v sredini - na 12. mestu. Prav tako visoko se umeščajo slovenska sodišča (7. mesto) pri uporabi digitalnih rešitev za začetek in spremljanje postopka v civilnih, gospodarskih in upravnih zadevah. Dodatno je izpostavljen tudi dostop do sodnih odločb, kjer slovensko sodstvo, ki javnosti omogoča spletni dostop do odločb Vrhovnega in višjih sodišč, zaseda 9. mesto.

Osrednji del poročila je še vedno namenjen poslovanju oz. učinkovitosti sodišč. Podrobnejši podatki (za leto 2019) kažejo, da se število prejetih zadev na civilnem, gospodarskem in upravnem področju sicer počasi znižuje, a po drugi strani Slovenija glede števila novih zadev na prebivalca še vedno ostaja povsem pri vrhu med državami Evropske unije (4. mesto). Prav tako pa je slovensko sodstvo v samem vrhu glede obvladovanja števila prejetih zadev (2. mesto) – slovenska sodišča namreč že vrsto let zapored rešijo več zadev, kot jih med letom prejmejo. V samem vrhu je tudi glede na pričakovani čas rešitve posamezne zadeve, kjer zaseda 5. mesto med vsemi državami članicami EU. Podatki o proračunu sodstva sicer kažejo, da Slovenija relativno veliko sredstev nameni za sodstvo, a ob dejstvu, da so sodišča v Sloveniji pristojna tudi za področja, ki v nekaterih državah ne sodijo v pristojnost in s tem v proračun sodstva (npr. zemljiška knjiga, izvršba), visoka uvrstitev ni presenetljiva.

Vrsto let je bila Slovenija glede vprašanja percepcije neodvisnosti sodstva med najslabše ocenjenimi državami v EU. Po najnovejši raziskavi Eurobarometer iz leta 2021, ki je bila podlaga za letošnji EU Justice Scoreboard, zaupanje v neodvisnost sodstva v Sloveniji narašča. Naša država se je glede zaupanja v neodvisnost sodstva med splošno javnostjo uvrstila na 20. mesto (leta 2017 je bila na 24. mestu), med podjetniki pa na 19. mesto.

Slovenija je pri vrhu med državami EU, ki redno izvajajo celovite raziskave o zadovoljstvu strokovne javnosti in uporabnikov z delovanjem sodišč ter na podlagi raziskav izvajajo različne konkretne ukrepe za izboljšanje delovanja sodnega sistema. Prav tako je Slovenija visoko uvrščena (3. mesto) glede dostopnosti za otroke in upoštevanja potreb otrok v sodnih postopkih.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.