Sprejet protokol za vodenje postopkov pri odvzemu otrok

24.11.2020 / Vrhovno sodišče

Na Vrhovnem sodišču je bil v sodelovanju z različnimi institucijami sprejet protokol priporočenega ravnanja in sodelovanja pri odvzemu otrok v izvršilnih postopkih. Sprejeti protokol predstavlja delovni pripomoček za boljše razumevanje okoliščin, pomembnih za izpeljavo odvzema otroka na način, da se čim bolj zavaruje otrokova korist.

Neposredni odvzem otroka v postopku izvršbe pomeni hud in boleč poseg v otrokovo življenje, zato ga je treba izpeljati humano in z največjo mero občutljivosti. Izpelje se ga le v primeru, če izvršba sodne odločbe z izrekanjem denarnih kazni ni uspešna in le v posebej utemeljenih primerih takoj, še preden se uporabi milejši ukrep.

Zaradi izjemne zahtevnosti postopkov odvzema otroka je Vrhovno sodišče RS dalo pobudo za pripravo interdisciplinarnega protokola, ki vsebuje nezavezujoča priporočila za vodenje postopkov prisilne izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo. Ta je ob učinkovitem sodelovanju različnih institucij - Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Skupnosti centrov za socialno delo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za pravosodje in Zbornice izvršiteljev Slovenije - ta mesec tudi zaživel.

Protokol vsebuje vrsto priporočil v zvezi z načrtovanjem in izvedbo tega zahtevnega postopka, ki terja od vseh udeleženih strokovnost, odgovornost, skrbnost in predvsem subtilnost. Protokol predstavlja delovni pripomoček za boljše razumevanje in oceno okoliščin, pomembnih za izpeljavo odvzema otroka na način, da bi bila posamezna dejanja kar najmanj obremenjujoča za otroka, da bi se v največji možni meri preprečila travmatizacija in viktimizacija otroka in bi bila spoštovana otrokova osebna integriteta.

 

Protokol priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločbe o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo (zapis PDF)

Ocena tveganja (obrazec, zapis PDF)

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.