Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Kazensko sodstvo

Posodobljeno:  19. marec 2023

Izdaja potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku
 

Potrdilo, ki dokazuje, da posameznik ni v kazenskem postopku, je mogoče pridobiti na katerem koli okrajnem ali okrožnem sodišču v Republiki Sloveniji.

Delodajalci in druge osebe lahko pridobijo potrdilo o tem, ali je zoper njihovega zaposlenega ali drugo osebo, s katero so v pravnem razmerju ali bodo v njem, uveden kazenski postopek, samo v primeru, da imajo izrecno pisno soglasje osebe ali pravne osebe, na katero se nanašajo ti podatki, ali če je to izrecno predvideno z zakonom, kot je določeno v četrtem odstavku 143.a člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP).

Za več informacij o načinu pridobivanja potrdila se obrnite na sodišče prve stopnje, pri katerem nameravate zaprositi za omenjeno potrdilo.

Obrazci