Razpisi

RSS Novice
Datum
 
Vrhovno sodišče 29.09.2023 Sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču v Mariboru javni razpisi in natečaji
Okrajno sodišče v Ljubljani 29.09.2023 Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 28.09.2023 Višji svetovalec v pravosodju v Službi za brezplačno pravno pomoč (2 delovni mesti) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Novem mestu 28.09.2023 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetnik v pravosodju - vodja skupne finančno računovodske službe javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Kranju 27.09.2023 Javni natečaj za uradniško delovno mesto Svetovalec v pravosodju (vodja urada predsednika sodišča) na Okrajnem sodišču v Škofji Loki javni razpisi in natečaji
Vrhovno sodišče 27.09.2023 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 - II (sistemski inženir - svetovalec) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Krškem 27.09.2023 Objava prostega delovnega mesta - višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec javni razpisi in natečaji
Upravno sodišče 27.09.2023 Javna objava: Sodni zapisnikar V-I javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 26.09.2023 Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (Preiskovalni oddelek) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Krškem 26.09.2023 Objava javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto - samostojni sodniški pomočnik javni razpisi in natečaji
    Naenkrat izpiši