Razpisi

RSS Novice
Datum
 
Delovno sodišče v Kopru 20.03.2023 OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA SODNI ZAPISNIKAR V-I, št. Su 32/2023 javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Celju 16.03.2023 Objava Sodni zapisnikar V-I, 1DM, NDČ, OKŽ, KS 53-2023 javni razpisi in natečaji
Okrajno sodišče v Ljubljani 16.03.2023 Sodni zapisnikar V-I na Kazenskem oddelku javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Kranju 16.03.2023 Javni razpis-Višji pravosodni svetovalec (PDI)(strokovni sodelavec) na Okrajnem sodišču v Kranju javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 14.03.2023 Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (2 delovni mesti, Oddelek za gospodarsko sodstvo) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 14.03.2023 Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (Pravdni oddelek) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Novem mestu 14.03.2023 Ponovitev javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Novi Gorici 14.03.2023 Javni natečaj - višji pravosodni svetovalec (PDI) - M/Ž javni razpisi in natečaji
Okrajno sodišče v Novem mestu 14.03.2023 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Krškem 14.03.2023 Objava prostega delovnega mesta - svetovalec v pravosodju - vodja vpisnika javni razpisi in natečaji
    Naenkrat izpiši