Razpisi

RSS Novice
Datum
 
Okrožno sodišče v Kopru 28.09.2022 Javni natečaj - Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (M/Ž) - Okrajno sodišče v Kopru - kazenski oddelek - prijave do vključno 6.10.2022 - SuKS 101/2022-2 javni razpisi in natečaji
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 28.09.2022 Sodni zapisnikar V-I prosto delovno mesto javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Novi Gorici 28.09.2022 Javni natečaj Višji pravosodni svetovalec (PDI) na Okrajnem sodišču v Tolminu javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Mariboru 28.09.2022 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec v pravosodju (višji samostojni sodni referent) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 27.09.2022 VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC / OE Okrajno sodišče v Litiji javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Kopru 27.09.2022 Javni natečaj - PRAVOSODNI SODELAVEC - VODJA VPISNIKA (M/Ž) - Okrajno sodišče v Kopru - Zemljiška knjiga - prijave do vključno 5.10.2022 - Su KS 100/2022 javni razpisi in natečaji
Okrajno sodišče v Ljubljani 26.09.2022 Sodni zapisnikar V-I javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Novem mestu 26.09.2022 Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta čistilka II na Okrožnem sodišču v Novem mestu za določen čas nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti javni razpisi in natečaji
Okrajno sodišče v Ljubljani 26.09.2022 Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Mariboru 23.09.2022 Objava prostega delovnega mesta sodni zapisnikar javni razpisi in natečaji
    Naenkrat izpiši