objave

RSS Novice
Datum
 
Okrožno sodišče v Ljubljani 06.10.2022 Srg 2022/63538 - Odredba - Marusa Vek oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 06.10.2022 Srg 2022/63538 - Odredba - Marusa Vek oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 06.10.2022 III P 1391/2018 - Sklep o nadaljevanju postopka z dne 28. 6. 2022; za tožečo stranko: MOJCA VOČKO oglasna deska
Okrožno sodišče v Ljubljani 06.10.2022 VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC (Kazenski oddelek) javni razpisi in natečaji
Okrožno sodišče v Ljubljani 06.10.2022 III P 362/2018 - Vabilo na narok za dne 28. 11. 2022; za tožečo stranko: MOJCA VOČKO oglasna deska
Okrajno sodišče v Celju 06.10.2022 Oklic dedičem opr. št. D 195/2022 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Kopru 06.10.2022 Miodrag Stefanović, VL 19883/2022 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Kopru 06.10.2022 Petra Vasileva Aleksandrova, VL 95268/2020 nadomestne vročitve
Okrožno sodišče v Celju 06.10.2022 Obvestilo o objavi na oglasni deski v zadevi opr. št. IV K 15214/2018 nadomestne vročitve
Okrajno sodišče v Piranu 06.10.2022 Obvestilo za dolžnika v zadevi VL 96440/2019 oglasna deska
    Naenkrat izpiši