Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Oklic neznanim upnikom po pok. Keglević Ignaciju, Okrajno sodišče v Kočevju

14.02.2024 / Okrajno sodišče v Kočevju

Oklic neznanim upnikom v zapuščinskem postopku po pok. Keglević Ignaciju, št. D 372/2021

S klikom na povezavo 20240215143151 se lahko prevzame oklic neznanim upnikom.