sodni postopki

Predsednik Florjančič na mednarodni konferenci o pravici brez pravdanja

13.05.2022 / Vrhovno sodišče

Damijan_Florjancic_Do_pravice_brez_pravdanja.jpg

V Ljubljani je včeraj potekala mednarodna konferenca »Do pravice brez pravdanja«, na kateri je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič predstavil pogled na še neizkoriščene možnosti za razbremenitev sodišč s pomočjo notarjev na področju urejanja nespornih zapuščinskih zadev.

Na konferenci, ki je del širšega projekta »Justice without Litigation for Europe” (JuWiLi), namenjenega podrobni analizi nepravdnih postopkov, ki jih izvajajo notarji, je na vabilo Notarske zbornice Slovenije predsednik vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič govoril o že dalj časa prisotni razpravi o možnosti prenosa nespornih zapuščinskih zadev iz pristojnosti obravnavanja sodišč k notarjem.

Na podlagi predstavitve obstoječih podatkov o stanju na področju zapuščinskih postopkov v zadnjih letih, je predsednik Florjančič v nadaljevanju izpostavil, da bi prenos zapuščinskih zadev na notarje sodiščem zagotovo prinesel občutni kadrovski, državnemu proračunu pa finančni prihranek. Ob tem je izpostavil tudi svoje prepričanje, da je naloga sodstva v prvi vrsti reševanje spornih razmerij med strankami. »Bilo bi prav, da se zapuščinske zadeve prepustijo v reševanje notarjem. Tiste, pri katerih bi notar ugotovil, da jih ni mogoče razrešiti zaradi sporov med dediči ali zaradi spora z drugimi udeleženci postopka, pa bi notar z ustrezno napotitvijo na pravdo prepustil v reševanje sodišču in z zapuščinskim postopkom nadaljeval po pravnomočnem zaključku pravde,« je še dodal.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.