sodni postopki

Na konferenci predsednikov vrhovnih sodišč tudi o neodvisnosti sodstva

19.10.2021 / Vrhovno sodišče

konferencaVsodnikov_19okt2021.jpg v2

Na Bledu se bo danes zaključila dvodnevna konferenca predsednikov Vrhovnih sodišč Srednje in Vzhodne Evrope, ki ga ob Vrhovnem sodišču RS soorganizira Inštitut Ceeli. Kot je v včerajšnjem uvodnem nagovoru izpostavil gostitelj dogodka, predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič, so za eno ključnih tem na konferenci izbrali neodvisnost sodstva, tako na institucionalni kot na individualni ravni vsakega sodnika, saj se več čas pojavljajo nove situacije, ko se ta vidik delovanja sodstva ponovno aktualizira ali celo postavi pod vprašaj.

konferencaVsodnikov_19okt2021-B v.jpg

“Pri tem gre v prvi vrsti za vprašanje razumevanja delitve oblasti na tri veje, zakonodajno, izvršilno in sodno, kar je eden temeljnih pogojev demokratične državne ureditve. V tem trikotniku oblasti je sodna oblast v primeru dejanske neodvisnosti pri izvrševanju svoje funkcije ključni in tudi zadnji branik pravne države. Torej gre za medsebojno odvisnost in součinkovanje med demokracijo, pravno državo in neodvisnostjo sodstva. Ni demokracije brez pravne države in ni mogoče zagotoviti pravne države brez neodvisnega sodstva, kar velja tudi v obratni smeri,” je poudaril predsednik Florjančič.

Med temami konference je izpostavil še vprašanje učinkovitosti sodstva, ki se v današnjem svetu presoja vse bolj kritično, saj je marsikdaj delo sodišč, ki terja natančno preverjanje vseh relevantnih dejstev, potrebnih za pravično in zakonito odločitev, v javnosti nerazumljeno in po svoje tudi neskladno s siceršnjim vse bolj hitrim tempom življenja na vseh področjih. Zato se po njegovih besedah postavlja vprašanje, kako zagotoviti še vedno hitro in učinkovito reševanje sodnih sporov ter hkrati zagotoviti pravično in zakonito odločitev.

Predsednik Vrhovnega sodišča je med pomembnejšimi temami konference omenil še vprašanje dostopa do sodišč, ki je v večini držav praviloma zagotovljeno že kot ustavna pravica. Z vidika aktualnega dogajanja pa je posebej izpostavil tudi razmere, v katerih je že vse od začetka lanskega leta prisiljeno poslovati sodstvo zaradi epidemije covida-19. V vseh udeleženih državah je bil po njegovih besedah vsaj v določeni meri onemogočen dostop do sodišč, po drugi strani pa so se morale na sodiščih nujno uveljaviti druge, trenutnim razmeram prilagojene oblike poslovanja, ki temeljijo na modernih tehnologijah in omogočajo delovanje sodstva na daljavo. Po drugi strani je takšen način dela s seboj prinesel določena še nerazrešena vprašanja, na katera bo treba šele poiskati prave odgovore in prav v tem delu bo morda izmenjava izkušenj na konferenci še najbolj pestra in uporabniško zanimiva, je dodal predsednik Florjančič.

Udeležence konference je nagovoril tudi višji sodnik iz ZDA John Walker, sicer tudi predavatelj na Univerzi Yale in izvedenec ter svetovalec za tuje pravosodne sisteme, ki je med drugim opozoril na izjemno pomembno vlogo predsednikov vrhovnih sodišč - tako v širšem smislu za blaginjo države kot celote kot na področju zagotavljanja vladavine prava, ki predstavlja temelj vsake demokracije. Po njegovem mnenju obstaja kar precej vprašanj, ki so vedno aktualna za predsednike vrhovnih sodišč. Od tega, kako uspešno je sodstvo pri zagotavljanju pravice in ali je pravica res enaka za vse, do vprašanja, ali je zagotavljanje pravice dovolj transparentno za javnost in ali so sodniki dovolj usposobljeni, neodvisni in tudi etično neoporečni, da se lahko uprejo neprimernim ali koruptivnim vplivom. Najpomembnejše za vsakega predsednika vrhovnega sodišča pa je po njegovih besedah vprašanje, kaj lahko osebno kot predsednik še naredi za izboljšanje zagotavljanja pravice v svoji državi.

Sodnik Walker je spregovoril tudi o pomenu vladavine prava, v zvezi s čimer je med drugim izpostavil, da jo zagotavlja vsak posamezen sodnik s svojim vsakodnevnim delom, ko v vsakem primeru sodi nepristransko in pošteno. Vladavina prava poleg tega vključuje prepričanje, da ni nihče nad zakonom, ne glede na to, kakšno moč ima, saj zakon velja za vse in vsakogar enako. Vladavina prava je odvisna od vsakodnevnega uspešnega dela sodstva in sodnikov, ki med drugim večkrat presojajo tudi skladnost ravnanja drugih dveh vej oblasti z zakonom, zaradi česar pa sodniki ne bi smeli postati tarča kritik, saj zgolj opravljajo svoje delo, je še dodal sodnik Walker.

Na Inštitutu Ceeli, ki je ob Vrhovnem sodišču soorganizator tokratne konference predsednikov vrhovnih sodišč, se sicer ukvarjajo s široko paleto dejavnosti, med drugim se zavzemajo tudi za krepitev neodvisnosti, transparentnosti in učinkovitosti pri delovanju sodnih sistemov v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Konference predsednikov vrhovnih sodišč sicer potekajo vsako leto, vedno v drugi državi, predsedniki in drugi udeleženci pa na njih izmenjujejo poglede na razvojne strategije in dobre prakse pri upravljanju sodišč ter pri promociji sodniške integritete.

Publikacija 11. KONFERENCA PREDSEDNIKOV VRHOVNIH SODIŠČ SREDNJE IN VZHODNE EVROPE (maj 2022)

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.