sodni postopki

Vrhovno sodišče zadržalo razrešitev dveh članov Nadzornega sveta RTV Slovenija

18.11.2020 / Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče RS je pri ponovnem odločanju o pritožbah v zvezi z razrešitvijo članov Nadzornega sveta RTV Slovenija ugodilo zahtevi za izdajo začasne odredbe in do pravnomočne odločitve v tem upravnem sporu zadržalo učinkovanje sklepa Vlade RS, izdanega 16. aprila letos, v delu, ki se nanaša na razrešitev dveh članov, in v delu, ki se nanaša na imenovanje dveh novih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija.

Vrhovno sodišče je poudarilo, da je skladno z njegovo ustaljeno sodno prakso zagotovljeno močnejše sodno varstvo razrešenih oseb, ki izvajajo nekatere funkcije v javnem sektorju, kadar je to potrebno zaradi varovanja ustavnih in sistemskih zahtev. Tako iz ustavne in zakonske avtonomije javne radiotelevizije, ki vključuje tudi institucionalno in organizacijsko samostojnost, izhaja zahteva za varstvo pred nezakonitim posegom oblasti v sestavo njenih organov. V obravnavanem primeru zato izdaja začasne odredbe varuje javni interes zagotavljanja avtonomije RTV Slovenija, saj se z njeno izdajo lahko varuje člana nadzornega sveta pred (zatrjevano) nezakonito razrešitvijo s strani Vlade kot nosilke politične oblasti.

Glede na odločitev senata Vrhovnega sodišča bo morala Vlada določiti, kateri od novoimenovanih članov iz njenega sklepa opravlja funkcijo člana Nadzornega sveta RTV Slovenija. Navedeni sklep je povezan z nadaljnjo odločitvijo Vrhovnega sodišča v tej zadevi, da zavrže zahtevo za izdajo začasne odredbe v delu, ki se nanaša na razrešitev tretje članice Nadzornega sveta RTV Slovenija.

Kot je pojasnil senat, začasne odredbe v zvezi z njeno razrešitvijo ni mogoče izdati “mimo oziroma proti njeni volji, saj tožbe in začasne odredbe ni vložila”. Zato bo lahko namesto nje v času veljave izdane začasne odredbe svoj mandat izvrševal eden od treh novo imenovanih članov nadzornega sveta. Ker iz izpodbijanega sklepa Vlade ne izhaja, kateri novoimenovani član naj bi nastopil mandat, ji je Vrhovno sodišče v okviru izdane začasne odredbe dalo pooblastilo, da odloči, kateri od novoimenovanih članov bo opravljal to funkcijo.

V tej zadevi je odločal sodni senat, ki so ga sestavljali vrhovna sodnika in sodnica Nataša Smrekar kot predsednica, ter dr. Erik Kerševan in Marko Prijatelj kot člana.

 

Sklep I Up 147/2020 (zapis PDF)

 

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.