sodni postopki

Predsednik Florjančič med predajo letnega poročila znova opozoril na prostorsko stisko

22.05.2018 / Vrhovno sodišče

Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič je včeraj predal Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču. Ob tem je ministru predstavil nekatere ključne poudarke iz poročila in izpostavil, da je sodna veja oblasti naredila precej za dobro poslovanje sodstva, zdaj pa pričakuje odločilnejši prispevek k izboljšanemu delovanju v okviru njunih pristojnosti tudi od izvršilne in zakonodajne veje oblasti.

 

vsrs_predsednik_predaja_LPUUS_maj2018.jpg

Predsednik Florjančič je med pogovorom z ministrom Klemenčičem znova opozoril na hudo prostorsko stisko ljubljanskih sodišč, ki je akutna in terja hitro odzivnost, čeprav je razumljivo, da bodo rešitve terjale določeno daljše obdobje. Glede na vedno nove pristojnosti, ki se dodeljujejo sodstvu, je predsednik Vrhovnega sodišča kot vprašljivo izpostavil tudi nadaljnje zmanjševanje števila sodnikov. Ob tem je ocenil, da bi se tudi preko zakonodajnih rešitev kazalo zavzemati za nekatere spremembe, denimo za prenos nekaterih področij delovanja izven pristojnosti sodstva.

Poleg omenjenega je predsednik Florjančič ministra Klemenčiča opozoril še na težave pri izvajanju programa Izboljšanja kakovosti sodstva (slednji med drugim vključuje mentorstvo novim sodnikov, izobraževanje sodnega osebja, izdajo vodnikov za nove sodnike in za posamezne sodne postopke - kar je vse skupaj povezano z načeli pravičnega sodnega postopka), saj zastoji pri financiranju programa ogrožajo njegovo nadaljnje izvajanje in tudi učinkovito porabo evropskih sredstev. Zato si predsednik VSRS na tej točki želi konstruktivnejšega pristopa odločujočih organov izvršilne veje pri tem projektu ter razumevanja pomena tega projekta za delovanje sodnega sistema.

Sogovornika sta se sicer dotaknila tudi nujnosti sprememb zakonodaje glede ureditve pravniškega državnega izpita in optimizacije mreže sodišč, spregovorila pa sta še o načelnem stališču Sodnega sveta v zvezi z omejevanjem obdobja dodelitve sodnikov v različne institucije, povezane s sodnim sistemom (npr. Ministrstvo za pravosodje, Sodni svet, itd.).