Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije
Skoči na vsebino
Logotip - Sodstvo Republike Slovenije

sodni postopki

Vrhovno sodišče objavilo poročilo o odločbah Ustavnega sodišča

11.09.2017 / Vrhovno sodišče

Delovna skupina vrhovnih sodnikov je objavila poročilo o odločbah Ustavnega sodišča, s katerimi so bile razveljavljene odločbe Vrhovnega sodišča v letih 2015 in do konca oktobra 2016.

Izhodišče za pripravo poročila je bil podatek, ki se je pojavil v javnosti, da je v letu 2015 Ustavno sodišče razveljavilo več kot 50 odločb Vrhovnega sodišča, kar je v primerjavi s preteklimi leti predstavljalo ogromen porast. Podatki so pokazali, da jih je bilo v letu 2015 razveljavljenih 56, do konca oktobra 2016 pa 12. Da se dejansko stanje med leti bistveno ne razlikuje, je potrdila ugotovitev, da je bilo od 32 odločb delovno socialnega oddelka, razveljavljenih v letu 2015, 31 povsem enakih, na civilnem oddelku pa je bilo podobno enakih 5 odločb.

Delovna skupina je ugotovila, da nekatere ustavne odločbe utemeljeno opozarjajo na pomanjkljivosti Vrhovnega sodišča pri delu (npr. prezrta vsebina odgovora na revizijo), ter da bi veljalo v prihodnje še večjo pozornost posvetiti obrazloženosti odločbe. Analiza je tudi izpostavila problematičnost uporabe pojmov „arbitrarnosti“ in „očitne napačnosti“ v odločbah Ustavnega sodišča, kar ob premajhni doktrinarni dodelanosti pravnih institutov vodi v presojo materialne in procesne pravilnosti sodnih odločb, to pa po oceni analize lahko pomeni arbitrarnost odločitev Ustavnega sodišča samega.

Člani skupine so tako izpostavili, da je pri vsebinski presoji posameznih zadev izjemnega pomena, da vsaka od institucij spoštuje vlogo, ki ji jo dodeljuje ustavna ureditev. To je pomembno tako iz vidika splošnih ustavnih vrednot (pravna varnost, pravnomočnost, vloga sodišč in Ustavnega sodišča) kot tudi z vidika strank samih, ki morajo biti seznanjene z dometom in vsebino pravnih sredstev, ki jih lahko uveljavljajo. Delovna skupina je pri tem navedla, da se ob pregledu odločb dozdeva, da je Ustavno sodišče navedeno občasno spregledalo, morda tudi v želji oblikovati drugačno razlago zakonskega prava v konkretnem primeru, in se s tem dotaknila vprašanja razmejitve pristojnosti med Ustavnim in Vrhovnim sodiščem. Razlike v vsebinskih stališčih najvišjih sodišč pogosto niso posledica zmot oziroma spregledov, temveč drugačnih poudarkov posameznim strokovnim argumentom.

Predsednik Vrhovnega sodišča je poročilo posredoval v vednost predsednici Ustavnega sodišča z željo, da se s spoštovanjem ustavno in zakonsko določenega položaja obeh sodišč poišče možnosti za strokovno izmenjavo mnenj in stališč o vprašanjih, ki v tem okviru odpirajo prostor nadaljnje strokovne razprave.

Priloge:
- Skupno poročilo
- Poročilo civilnega oddelka
- Poročilo delovno socialnega oddelka
- Poročilo gospodarskega oddelka
- Poročilo upravnega oddelka
- Poročilo kazenskega oddelka