sodni postopki

Ljubljansko sodno palačo odslej varujejo pravosodni policisti

31.03.2017 / Vrhovno sodišče

predaja_varovanje3_2017-03-31.jpg

Varovanje ljubljanske sodne palače, v kateri je sedež Vrhovnega sodišča RS, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani, bodo z jutrišnjim dnem, 1. 4. 2017, prevzeli pravosodni policisti. Gre za prvi primer prenosa fizičnega varovanja katerega od slovenskih sodišč z zasebne varnostne družbe na pravosodne policiste, ki bi lahko predstavljal signal za varnostno politiko na vseh sodiščih v prihodnosti, sta na tiskovni konferenci v sodni stavbi poudarila predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič in minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič.

Odločitev, da pravosodni policisti najprej prevzamejo varovanje ljubljanske sodne palače na Tavčarjevi 9, je bila sprejeta tudi zato, ker se tu nahaja največje okrožno sodišče v državi, na katerem se pogosto obravnava zadeve na področju specializiranega kazenskega sodstva z največjim številom obdolžencev in drugih udeležencev. Poleg tega se tu nahajajo tri sodišča z okrog 450 zaposlenimi zgolj na tej lokaciji, ki dnevno zabeležijo največje število obiskovalcev (okrog 800), imajo pa tudi največ protokolarnih dogodkov. Nedvomno se v ljubljanski sodni palači obravnava tudi največ zadev, ki so zanimive za medije in v katerih sodne postopke spremlja največje število novinarjev. Po drugi strani pa gre za lokacijo, ki najbolj izstopa po nepriljubljeni statistiki, saj v sodni palači beležijo največje število varnostnih dogodkov, od najav o eksplozivnih telesih do zasegov nevarnih predmetov.

predaja_varovanje1_2017-03-31.jpg


Kot sta povedala Florjančič in Klemenčič, ki se jima je na tiskovni konferenci pridružil tudi generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj, pri odločitvi za prenos varovanja na pravosodne policiste nikakor ne gre za nezadovoljstvo z zasebno družbo, ki je varovanje opravljala doslej, temveč v prvi vrsti za stalnost ekipe pravosodnih policistov, kar omogoča enostavnejše prenašanje znanja in informacij skozi čas, pa tudi enotno usposobljenost. S takšnim sistematičnim pristopom bi se po prepričanju sogovornikov postopno gradila enotna varnostna politika vseh sodišč ter poenotili varnostni standardi in pravila v vseh stavbah, kjer delujejo sodišča. Varovanje s pravosodnimi policisti v sodni palači, v kateri ima sedež Vrhovno sodišče, je hkrati tudi simbolnega pomena, saj bo na ta način država zagotavljala varovanje tretje veje oblasti.

Podržaj je poudaril, da so pravosodni policisti s prevzemom varovanja dobili zahtevno in odgovorno nalogo, ki jo doživljajo kot izraz zaupanja resornega ministrstva in sodne veje oblasti. Priprave na prevzem varovanja sodne palače so se pričele v maju 2016, do danes pa je bilo za ta namen zaposlenih 15 pravosodnih policistov, ki jih je uprava kvalitetno usposobila in jim zagotovila vso potrebno opremo.

predaja_varovanje2_2017-03-31.jpg


Sicer pa bo tudi po spremembi način in obseg varovanja ljubljanske sodne palače ostal enak, vključno s pravili veljavnega Hišnega reda glede vstopa v sodno palačo, tako zaposlenih, zunanjih obiskovalcev kot medijev. Na glavnem vhodu se bo tako kot doslej še naprej opravljal varnostni pregled oseb in prtljage. Ker bo zaradi sprememb v prvih dneh po prevzemu varovanja morda prihajalo do zastojev na obeh vhodih v sodno palačo, pa obiskovalce, stranke in druge udeležence v postopkih na sodišču že vnaprej prosijo za razumevanje.