sodni postopki

Obvestilo o pričetku overjanja izvorno elektronskih javnih listin in skenogramov

01.10.2015 / Vrhovno sodišče

S 1. oktobrom 2015 je na sodiščih poleg javnih listin v papirni obliki mogoče overiti tudi izvorno elektronske javne listine in skenograme papirnih javnih listin.

Izvorno elektronska javna listina je listina, ki jo je izdajatelj javnih listin izdal v elektronski obliki in je elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom uradne osebe - pooblaščenega podpisnika. Njegovo digitalno potrdilo mora biti deponirano v informacijskem sistemu sodstva, da se lahko potrdi pristnost njegovega elektronskega podpisa. V ta namen morajo izdajatelji javnih listin kvalificirana digitalna potrdila podpisnikov priglasiti na portalu eSodstvo.

Overitev izvorno elektronske listine je mogoče doseči le, če se taka listina predloži v overitev na  portalu eSodstvo v e-postopku Overjanje javnih listin in priglasitev digitalnih potrdil izdajateljev teh listin. V tem primeru sodišče izda potrdilo o overitvi listine v elektronski obliki.

Uporaba e-potrdil o overitvi javnih listin je mogoča le v državah, podpisnicah Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Haaška konvencija). Seznam držav, podpisnic Haaške konvencije je objavljen v rubriki Pomoč in navodila e-postopka Overjanje javnih listin in priglasitev digitalnih potrdil izdajateljev teh listin. Izdelava e-potrdil za uporabo v ostalih državah ni smiselna, saj je na sodišču izdano e-potrdilo potrebno nadoveriti še na Ministrstvu za pravosodje in na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer pa je mogoče nadoveriti le potrdilo o overitvi v papirni obliki.

Overitev skenograma izvorno papirne listine je mogoče doseči, če se sodišču predloži izvorno papirno listino in zahteva izdajo potrdila o overitvi v elektronski obliki. V tem primeru sodišče samo opravi digitalizacijo papirne listine, saj ne sprejema skenogramov, ki bi jih predložili predlagatelji.