sodni postopki

Odziv VSRS na informacijsko limono pomanjkljivi informatizaciji pravosodja

30.09.2015 / Vrhovno sodišče

Včerajšnje sporočilo programskega in organizacijskega odbora konference Informacijska družba 2015 je v javnosti prejelo precejšnjo pozornost s podelitvijo informacijske limone, ki jo je prejela pomanjkljiva informatizacija pravosodja, saj je bilo med drugim predstavljeno kot nagrada Instituta Jožef Stefan.

Čeprav informacija o podelitvi limone ni navedla institucije oziroma dela pravosodja, na katerega naj bi se nanašala, prav tako pa tudi ne konkretnega projekta, ki naj bi je bil deležen, smo bili nad to informacijo izjemno presenečeni. V sodstvu, ki je del pravosodja, že leta veliko pozornosti namenjamo vključevanju informacijskih tehnologij v delo sodnega sistema, s čimer želimo prispevati k dodatnemu poenostavljanju in skrajševanju sodnih postopkov. Prav tako resno obravnavamo vse argumentirane kritike in predloge za sistemske izboljšave. V želji po uporabi morebitnih ugotovitev pri našem delu s strani organizatorja nismo uspeli pridobiti temeljitejše obrazložitve nagrade. 

Verjamemo, da se podeljena nagrada zagotovo ne nanaša na informatizacijo sodstva.   

Sodstvo je prvi pravni informacijski sistem vzpostavilo že leta 1986, le leto dni za Nemčijo. Vrhovno sodišče nepretrgoma nadaljuje z razvojem in implementacijo informacijskih rešitev, ki v povezavi z organizacijskimi ukrepi prinašajo opazne učinke, zlasti pri času, kadrih in financah. Danes se 97 % vseh zadev na slovenskih sodiščih spremlja oziroma obvladuje s pomočjo informacijskih sistemov, 52 % vseh zadev je vloženih po elektronski poti, 53 % vseh zadev pa se na prvi stopnji v celoti vodi v elektronski obliki. Kar 96 % vseh predlogov za vpis v zemljiško knjigo je vloženih po elektronski poti, zemljiškoknjižni postopek in izvršba na podlagi verodostojne listine pa se vodita zgolj še v elektronski obliki. Sodstvo je med državnimi organi tudi vodilno pri uporabi odprtokodnih rešitev, elektronskega vročanja, centralnega tiskanja in uporabe podatkovnih skladišč, kar omogoča trenutne optimizacije sistemskega delovanja in visoke finančne prihranke, ki se merijo v milijonih evrov.

Dosežki informatizacije v slovenskem sodstvu so bili večkrat tudi mednarodno priznani, nazadnje s strani nemškega Združenja za uporabo informatike v sodstvu, kjer je Slovenija prejšnji teden kot častna gostja predstavila nekatere izmed svojih rešitev. Vrhovno sodišče RS je za projekt Podatkovno skladišče sodstva in predsednikove plošče leta 2012 dobilo posebno priznanje Sveta Evrope in Evropske komisije v tekmovanju za Kristalno tehtnico v pravosodju, dve leti pred tem  pa za projekt Avtomatiziranega sistema izvršbe na podlagi verodostojne listine. Sodstvo in njegovi predstavniki prav tako redno sodelujejo na bilateralnem nivoju in IKT projektih mednarodnih institucij.