sodni postopki

Evropska komisija - Slovenija dosegla napredek v pravosodju

02.06.2014 / Vrhovno sodišče

ec_transparent.png

Evropska komisija je ob današnji predstavitvi Priporočil Sveta izpostavila, da je Slovenija dosegla napredek pri izboljšanju kakovosti pravosodnega sistema in zmanjšala število nerešenih primerov.

Evropska komisija ugotavlja, da je reforma vodenja sodnih postopkov na področju gospodarskega in civilnega prava izboljšala delovanje pravosodnega sistema, nedavni pozitivni trendi v zvezi s sodnimi postopki v civilnih in gospodarskih zadevah pa so se ohranili.

Predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša je pozdravil ugotovitve in priporočila ter dodal, da se bo sodstvo še naprej intenzivno zavzemalo za krepitev kakovostnega in učinkovitega poslovanja ter krajšanje časa reševanja zadev, skladno s predstavljenimi strateškimi cilji sodstva.